Interpelacja ws. pomnika Sprawiedliwych

Na początku stycznia Jan Śpiewak, radny dzielnicy Śródmieście z ramienia Miasto Jest Nasze, złożył interpelację w sprawie planowanego pomnika Sprawiedliwych przy MHŻP. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście właśnie na nią odpowiedział. Poniżej publikujemy oba dokumenty.

Warszawa, 6 stycznia 2015 r.
Jan Śpiewak
radny dzielnicy Śródmieście z ramienia Miasto Jest Nasze

INTERPELACJA NR 6

Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie:
Pomysłu budowy pomnika Sprawiedliwych – Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej na Muranowie w sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich na terenie skweru Willy’ego Brandta.
Budowa pomnika Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej jest bez wątpienia bardzo cenną i potrzebną inicjatywą. Jednak w związku z licznymi głosami mieszkańców Muranowa, którzy boją się zlikwidowania kolejnego terenu zielonego w ich okolicy oraz faktem budowy identycznego pomnika upamiętniającą Sprawiedliwych na placu Grzybowskim bardzo proszę o następujące informację:
1. Jakie jest uzasadnienie budowy drugiego pomnika o tej samej tematyce na terenie dzielnicy Śródmieście na bardzo potrzebnym na Muranowie terenie zielonym jakim jest skwer Willy’ego Brandta?
2. Jak duży obszar skweru Willy’ego Brandta zostanie zabrany pod budowę pomnika?
3. Czy miasto już przekazało skwer pod budowę pomnika?
4. Jakie będą koszty budowy pomnika poniesienie po stronie miasta?
5. Czy i kiedy przewidziane są konsultacje społeczne w sprawie budowy pomnika?

Warszawa, dnia 28.01.2015
Pan
Wojciech Turkowski
Burmistrz Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
W odpowiedzi na interpelację Pana Jana Śpiewaka Radnego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie uzyskania informacji nt. pomysłu budowy pomnika Sprawiedliwych – Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej na Muranowie, Zarząd Terenów Publicznych uprzejmie informuje, iż:
1. Według naszej wiedzy są to dwa różne pomniki o różnych przesłaniach historycznych, z czego pomnik przy Placu Grzybowskim finansuje m.st. Warszawa i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa natomiast upamiętnienie (nie pomnik) na Skwerze Willy’ego Brandta fundują osoby prywatne.
2. Założenia do konkursu na przedmiotowe upamiętnienie dostępne są na stronie www.raff.org.pl – w załączeniu wydruk lokalizacji. Ogłoszenie wyników zaplanował organizator na dzień 04.02.2015 o godzinie 17.00 w Muzeum Polin.
3. Teren pod budowę nie został przekazany.
4. Według informacji pochodzącej ze strony internetowej podanej wyżej, fundatorem jest osoba prywatna.
5. Nie dysponujemy wiedzą pozwalającą na odpowiedź na pytanie zawarte w interpelacji. Formą konsultacji może być debata zaplanowana w czasie ogłoszenia wyników w dniu 4 lutego bieżącego roku.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!