Ministerstwo jednak dofinansuje synagogę

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 80 000 zł na zabezpieczenie i konserwację ściany północnej XVII-wiecznej synagogi Simchy Bunema w Przysusze. Jest to połowa kwoty, o jaką aplikowała Fundacja.

Wsparcie pozwoli na zrealizowanie kolejnego etapu prac renowacyjnych: czyszczenia elewacji, naprawy i przemurowania części ścian wykonanych z cegły oraz uzupełnienia brakujących elementów elewacji. Nadal brakuje środków na spoinowanie oraz hydrofobizację murów. Wkład własny FODZ to 65000 zł.

Zadanie „Przysucha, synagoga (XVIII w.): konserwacja i zabezpieczenie północnej elewacji budynku przed destrukcyjnym działaniem wilgoci i czynników zewnętrznych” zostanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 1 Ochrona Zabytków oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

W latach 2012-2014 Fundacja zrealizowała kolejne trzy etapy projektu rewitalizacji budynku synagogi, w ramach których m.in. odnowiono pozostałe ściany zewnętrzne, wzmocniono konstrukcję wspierającą bimy i wymieniono dach.