Wyrok Sądu

24 lipca Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa Seweryna Aszkenazego, w którym:

1. oddalił powództwo,

2. zasądził koszty procesu (zastępstwa procesowego) na rzecz: ZGWŻ w RP i Pani Katarzyny Markusz.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że informacje wskazane w notce biograficznej, a później w artykule zostały sprawdzone przez Panią K. Markusz, a Sąd ocenił wszystkie wskazane źródła informacji za wiarygodne. W publikacji nie ma nic co byłoby nieprawdą, a nieprecyzyjne określenie przez Powoda niektórych nazw (np. nagrody) nie może obciążać Pani K. Markusz, która sprawdziła informacje zgodnie z tym co przekazał jej Powód. Według Sądu w publikacji nie ma nic co byłoby nieprawdą, co by dyskredytowało Powoda, naruszało jego dobra osobiste.

Pełny tekst artykułu, który spowodował reakcję Seweryna Aszkenazego:
https://jewish.pl/pl/2014/03/19/dziedzictwo-przyjme-od-zaraz/

Fot. fragment pisemnego uzasadnienia wyroku