“Skoro Bóg istnieje to dlaczego są choroby, cierpienie i śmierć?”

Kielce, Planty 7

Już w najbliższy poniedziałek (12 października) o godz. 18.00 Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach zaprasza na spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim i Zofią Radzikowską pt. „Skoro Bóg istnieje to dlaczego są choroby, cierpienie i śmierć?”

Ks. Jan Kaczkowski jest doktorem nauk teologicznych i bioetykiem. W 2009 r. założył i prowadzi do dziś Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio dla chorych na raka. Sam też choruje na raka mózgu. Jest autorem autobiograficznej opowieści pt. „Życie na pełnej petardzie”, w której opowiada o swojej walce z chorobą. Ksiądz Jan Kaczkowski mówi, że był przy śmierci trzech tysięcy osób. Widziałem ludzi, którzy odchodzą jak anioły -opowiada. Mówi też, że pewnego dnia nie będzie już chciał walczyć z chorobą.

Zofia Radzikowska jest doktorem prawa, działaczką społeczną wrażliwą na los wykluczonych, niezwykle zasłużoną dla dzieła odrodzenia społeczności żydowskiej w Krakowie; od trzech lat na facebookowej stronie Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie regularnie komentuje Torę. Przeżyła Holocaust, a w czasach PRL była działaczką opozycyjną. Laureatka Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego.

Natomiast w czwartek, 8 października w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyło się spotkanie z ks. abp Henrykiem Muszyńskim, który wygłosił wykład na temat „Czy chrześcijaństwo jest religią żydowską?” Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego