UNESCO potępia Izrael

UNESCO potępiło Izrael za próbę zmiany status quo na Wzgórzu Świątynnym.

Rezolucja przyjęta w środę w Paryżu nie zatwierdziła uznania Wzgórza Świątynnego za wyłącznie muzułmańskie. Organizacja uznała jednak grób Racheli w Betlejem i grób Patriarchów w Hebronie za muzułmańskie miejsca będące częścią Palestyny. Oba te miejsca są święte dla Żydów. Wymieniono je w Biblii jako miejsca pochówku żydowskich przodków.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 26 państw, 6 było przeciw (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Czechy, Estonia), 25 wstrzymało się od głosu.

Tekst rezolucji zawiera potępienie “agresji i nielegalnych działań podjętych przeciwko wolności wyznania i dostępowi muzułmanów do meczetu Al-Aksa oraz izraelskich prób zmiany status quo od roku 1967”.

Izraelczycy wraz z amerykańskimi środowiskami żydowskimi protestowali przeciwko tej rezolucji, nazywając ją farsą i kłamstwem.