Postępowanie w sprawie uboju umorzone

fot. „TK1” autorstwa Joanna Karnat – Praca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

Trybunał Konstytucyjny 3 listopada postanowił umorzyć postępowanie w sprawie uboju rytualnego. Wniosek do Trybunału złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. RPO chciała by TK rozstrzygnął, czy ubój rytualny jest dopuszczalny również, gdy mięso przeznacza się na eksport, a nie na potrzeby lokalnej społeczności.

W grudniu 2014 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju narusza gwarantowaną w konstytucji wolność religijną. Wniosek w tej sprawie do TK złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Zdaniem RPO ten wyrok nie wyjaśnił jednak wszystkich kwestii związanych z ubojem. Rzecznik nie kwestionowała potrzeby prowadzeniu uboju na potrzeby polskich Żydów czy muzułmanów. Jej zdaniem wątpliwe było prowadzenie takiego uboju z przeznaczeniem na eksport.

TK na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) postanowił umorzyć postępowanie.

Z wyroku zadowolony jest Piotr Kadlčík, który jako przewodniczący ZGWŻ zajmował się sprawą uboju. – Grudniowy wyrok oznaczał zażegnanie kryzysu. Teraz, po raz kolejny, oddalono próbę ograniczania swobód religijnych.

Zdaniem sędziów wniosek RPO doprowadziłby do korekty poprzedniego wyroku w tej sprawie, co jest niedopuszczalne, bo orzeczenia Trybunału są ostateczne.