We Wrocławiu spalono kukłę Żyda

Kilkadziesiąt osób w środę wieczorem protestowało przed urzędem miasta we Wrocławiu przeciwko przyjmowaniu do Polski imigrantów. Na zakończenie demonstracji spalono kukłę ortodoksyjnego Żyda, trzymającego w ręku flagę Unii Europejskiej.

“Wielka Polska, precz z islamem! Płacze Anglia, płacze Francja, tak się kończy tolerancja. Wielka Polska katolicka! Narodowy radykalizm! Precz z Unią Europejską!” – to niektóre z haseł wykrzykiwanych przez uczestników manifestacji. Jej organizatorami byli: Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska.

– Nie chcemy w Polsce islamu i praw szariatu. My, naród, nigdy nie wyraziliśmy na to zgody. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem posłów i rządu jest powiedzieć, że nie sprowadzimy ani jednego islamisty do Polski, bo Polska jest dla Polaków – głosiła jedna z osób prowadzących manifestację.

Na zakończenie demonstracji jeden z uczestników podpalił przygotowaną wcześniej kukłę przedstawiającą ortodoksyjnego Żyda. Skandowano przy tym hasło “Bóg, honor i ojczyzna”.

– Można nie zgadzać się z różnymi lękami i obawami, jakie pojawiają się w Europie w związku z kwestią migrantów, natomiast przywoływanie stereotypów anty-żydowskich dowodzi, że dalej jesteśmy podzieli i współpraca nie jest możliwa – komentuje Piotr Kadlčík.