MSWiA o Wrocławiu: Takie zachowania nie mogą być akceptowane

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zapoznał się z informacją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o działaniach Policji związanych z zabezpieczeniem zgromadzenia, które odbyło się 18 listopada 2015 roku na wrocławskim Rynku.

Materiał dowodowy w powyższej sprawie Policja przekazała do Prokuratury Wrocław-Stare Miasto. Ponadto wiceminister Jarosław Zieliński polecił Komendantowi Głównemu Policji sprawdzenie prawidłowości działań podjętych przez dolnośląską Policję.

Nie może być przyzwolenia i tolerowania postaw oraz zachowań ksenofobicznych, rasistowskich i związanych z mową nienawiści. Takie zachowania nie mogą być akceptowane. A przypadki naruszania prawa zawsze spotkają się z adekwatnymi konsekwencjami.

Wydział Prasowy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji