Odszkodowanie za ortodoksyjną edukację

Bar Von Mayer fot. https://www.facebook.com/bar.vonmayer/

Bar Von Mayer domaga się odszkodowania od izraelskiego Ministerstwa Edukacji za to, że opuszczając wspólnotę ultraortodoksyjnych Żydów nie była wystarczająco przygotowana do podjęcia świeckiej edukacji.

Mayer decyzję o opuszczeniu ultraortodoksyjnej wspólnoty podjęła w 2000 r., gdy miała 17 lat. Aby kontynuować edukację musiała wydać 1800 dolarów na kursy uzupełniające jej wiedzę z angielskiego i matematyki. Teraz domaga się zwrotu tej kwoty od rządu.

Kobieta jest jedną z 53 osób, które złożyły pozew. Ich zdaniem państwo zawiodło, bo wspomagając finansowo szkoły ultraortodoksyjne, nie jest w stanie wymusić na nich, by uczyły podstawy programowej przyjętej przez ministerstwo.

“Celem tego pozwu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, jak wiele ludzi nie ma możliwości po ukończeniu takiej szkoły, studiowania na uniwersytecie lub w koledżu” – powiedział prawnik reprezentujący grupę, Szlomo Lecker.