Rabini o chrześcijaństwie

fot. SaschaKokot via Wikimedia Commons

Grupa ortodoksyjnych rabinów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Europy podpisała oświadczenie stwierdzające, że chrześcijaństwo jest “darem dla narodów” i wzywające Żydów i chrześcijan do tego, by “pracowali razem jako partnerzy nad rozwiązywaniem moralnych wyzwań naszych czasów”.

W tym roku przypada 50. rocznica podpisania deklaracji Nostra Aetate, która stanowi przełom w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich. Teraz odpowiada na nią grupa żydowskich liderów, wyrażając chęć przyjęcia “ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry”.

“Teraz, kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem, a Izraelem, my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa, jako naszego partnera w odkupieniu świata, bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych” – napisali rabini. “Nie jesteśmy wrogami, ale partnerami w wyrażaniu wartości moralnych niezbędnych dla przetrwania i dobra ludzkości”.