Dotacje MSWiA dla projektów żydowskich

Kilka dni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Wsparcie finansowe otrzymały m.in. projekty związane z historią i kulturą żydowską.

Organizacje, które otrzymają dotacje:

Chór Clil – 22 000,
TSKŻ – 507 376,
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – 31 000,
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – 8 100,
Fundacja Jidysz – 10 000,
ZGWŻ – 15 000,
GWŻ w Warszawie – 32 000,
Stowarzyszenie Midrasz – 164 800,
Fundacja Żydowska Chidusz – 70 000,
Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło – 15 000,
Fundacja Shalom – 99 000,
Teatr Żydowski w Warszawie – 36 000,
Fundacja Pro Arte 2002 – 39 600,
Fundacja Jewish Community Centre – 7 000.

Dotacji nie otrzymały:

Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute
Fundacja Beit Warszawa
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
Muzeum Historii Żydów Polskich
Fundacja Judaica
Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz
Fundacja Humanitas
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael
Stowarzyszenie Beit Kraków

Więcej informacji tutaj