Pierwsza uczelnia dla autystycznych studentów w Izraelu

Beit Ekstein

W marcu 2016 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w koledżu przeznaczonym dla osób z autyzmem, syndromem Aspergera oraz złożonymi problemami związanymi z uczeniem się.

Koledż powstał we współpracy Beit Ekstein, organizacji zajmującej się pomocą ludziom mającym problem z nauką, oraz Uniwersytetu Otwartego, który kształci na odległość mieszkańców Izraela.

Siedziba uczelni znajdzie się w Tel Awiwie. Studenci będą mogli wybrać spośród trzech programów: psychologia i edukacja, ekonomia i informatyka oraz psychologia i komunikacja. Studenci nauczą się też, jak zdobyć pracę w przyszłości, a uczelnia udzieli im wsparcia socjalnego i psychologicznego w czasie nauki.

Nauka potrwa cztery lata i zakończy się dyplomem wydawanym przez Uniwersytet Otwarty i uznawanym przez Izraelską Radę do spraw Wyższego Wykształcenia.

U jednego na sto dzieci w Izraelu co roku diagnozuje się autyzm. Władze państwowe uruchamiają wiele programów mających na celu włączenie tych osób w normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Roim Rachok to program prowadzony przez IDF, dzięki któremu autystyczni żołnierze nie tylko służą w wojsku, ale też awansują na kluczowe stanowiska.