“Polska zagazowała Żydów”. Ambasada protestuje

Joël Mergui w debacie transmitowanej przez francuską telewizję powiedział, że “Polska zagazowała Żydów”. Ambasada RP w Paryżu domaga się sprostowania, Mergui przeprasza.

Wypowiedź Joëla Mergui, przewodniczącego Centralnego Konsystorza Żydów we Francji, w czasie debaty w telewizji Itele 6 stycznia 2016 r. wzbudziła oburzenie. Przewodniczący Mergui powiedział w trakcie telewizyjnej debaty poświęconej zamachom w Paryżu, że “Polska zagazowała Żydów”. Z uwagi na skandaliczny charakter wypowiedzi Ambasador RP we Francji Andrzej Byrt niezwłocznie wysłał list, żądając natychmiastowego sprostowania. Podkreślił przy tym, że wypowiedź przewodniczącego była obraźliwa i zawierała nieprawdziwe stwierdzenie, jak również służy mowie nienawiści.

W rozmowie telefonicznej z Ambasadorem Byrtem Joël Mergui przyznał, że żałuje użytego sformułowania, które nie odzwierciedlało jego myśli. W związku z wypowiedzią planowane jest również spotkanie Ambasadora Byrta z przewodniczącym Mergui.

Centralny Konsystorz Żydowski we Francji jest wraz z Konsystorzami regionalnymi instytucją oficjalną, utworzoną w 1808 r., reprezentującą religię żydowską przed władzami państwowymi.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych