Dyskusja o problemach przedstawiania Zagłady

Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza na dyskusję  “Współczesne problemy przedstawiania Zagłady”.

Podejmowanie we współczesnej sztuce tematu Zagłady obarczone jest wieloma trudnościami. Artyści, szukając różnych sposobów wyrażania doświadczenia Zagłady, sięgają coraz częściej po nowe media, mierząc się m.in. z pułapką stosowności/niestosowności. Tematyka Zagłady uobecnia się w kinie, telewizji, ale także np. wideoinstalacjach, komiksach, czy happeningach. Odbiorcy dzieł sztuki, widzowie, coraz częściej muszą mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi współczesne reprezentacje Zagłady.

Celem dyskusji jest analiza różnych przykładów obecności tematyki Zagłady przede wszystkim w sztukach wizualnych i w kulturze popularnej oraz wskazanie klasycznych już dziś toposów artystycznej refleksji o Zagładzie, ale i takich strategii reprezentacji Holocaustu, które przełamują tabu, wykraczają poza przyjęte normy, “uprawnione” sposoby przedstawiania.

Panelistki:

Delfina Jałowik (MOCAK)
Joanna Ostrowska (UW)
Teresa Śmiechowska (ŻIH)
Anna Ziębińska-Witek (UMCS)

Prowadzenie: Bartosz Kwieciński (UJ)

W języku polskim, wstęp wolny; Kraków, ul. Dajwór 18.