Burmistrz Grodziska uratował cmentarz

fot. Robert Augustyniak

Gmina Grodzisk Mazowiecki w styczniu wydzierżawiła cały teren cmentarza żydowskiego w jego historycznych granicach. To oznacza, że działająca na tym obszarze prywatna spółka nie wybuduje tam apartamentowca. Dzięki działaniom lokalnych władz cmentarz zostanie we właściwy sposób upamiętniony.

Obszar cmentarza żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim

Obszar cmentarza żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim

Umowa ze spółką Futura-G.M. została podpisana na czas nieokreślony. Po wyjaśnieniu stanu prawnego dzierżawionych działek – tj. jednoznacznym ustaleniu praw własności – Urząd Gminy teren odkupi.

Futura G.M. opuściła już teren zajmowanych przez siebie działek, co oznacza, że prowadzony tam skład złomu został zlikwidowany. – Wszelkie prace mające na celu uporządkowanie terenu będą prowadzone w sposób gwarantujący poszanowanie spoczywających tam dawnych żydowskich mieszkańców Grodziska Mazowieckiego przy ścisłej współpracy i nadzorze Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która wyśle w tym celu swojego przedstawiciela – mówi portalowi Jewish.pl burmistrz Grodziska, Grzegorz Benedykciński.

W ramach tych prac przeprowadzona zostanie m.in. rewitalizacja zabytkowej bramy oraz wybudowanie nowego ogrodzenia. Gmina Grodzisk Mazowiecki zapewni wprowadzenie właściwych zapisów do dokumentów planistycznych, tj. planu zagospodarowania przestrzennego, które zapewnią na zawsze ochronę całego cmentarza w jego historycznych granicach. Powyższe prace zostaną przeprowadzone na koszt Gminy.

– Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o współpracy dotycząca upamiętniania grodziskich Żydów – zapewnia burmistrz.