II Spotkanie z Kulturą Żydowską – przyjmowanie zgłoszeń

II Spotkanie z Kulturą Żydowską, to przegląd twórczości dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie nie jest konkursem, w którym będą przyznawane nagrody czy wyróżnienia. Wszyscy biorący udział w imprezie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Podczas Spotkania prezentowane mogą być różne formy wyrazu artystycznego: poezja, proza, teatr jednego aktora, małe formy sceniczne oraz występy muzyczne solistów i zespołów. Prosimy o zadbanie o wysoki poziom artystyczny prezentacji, podobnie, jak podczas I Spotkania. Zachęcamy do obejrzenia migawek z I Spotkania z Kulturą Żydowską: www.mielczarski.katowice.pl

Przewidywany czas imprezy to 3 godziny zegarowe. W związku z tym, organizator przewiduje czas prezentacji Uczestników w granicach 5-10 minut. Czas prezentacji uzależniony jest od ilości zgłoszonych do Spotkania osób. Termin zgłaszania przedstawicieli szkół upływa z dniem 23 marca 2016 r., co pozwoli organizatorom zrewidować szacunkowy czas prezentacji proponowanego przez Uczestników programu – stąd bardzo prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.

Termin organizacji II Spotkania z kulturą żydowską: 1.04. 2016 r. – godz. 9.30
Miejsce: Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach
Zgłoszenia: do 23.03.2016 r.

Zgłoszenia proszę kierować drogą mailową: sekretariat@mielczarski.katowice.pl
lub pod numer telefonu (sekretariat szkoły): 32/ 254 36 50; 32/ 254 30 48
lub pod numer organizatora Spotkania mgr Marka Kaniewskiego: 505 263 751