Kultura żydowska w Katowicach (zdjęcia)

Marek Kaniewski, nauczyciel z Katowic, kilka lat temu spotkał Henryka Mandelbauma, byłego więźnia Sonderkommando w Birkenau. Mandelbaum opowiadał o swojej historii, o obozie i o cierpieniu, jakiego doświadczył. Prosił jednocześnie Kaniewskiego, by jego historię przekazywał dalej.

Henryk Mandelbaum zmarł w 2008, ale Marek Kaniewski nie zapomniał złożonej mu obietnicy. Uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach opowiadał o historii polskich Żydów, o tym, czym był obóz Auschwitz-Birkenau i o tym, że w ich mieście też mieszkała kiedyś duża społeczność żydowską.

Potrzeba poznawania historii wpłynęła na powstanie projektu „Pamiętajmy o Holokauście”. 1 kwietnia odbyło się już drugie Spotkanie z Kulturą Żydowską, w którego organizacji brał udział Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, Miejski Dom Kultury Koszutka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach.

Na początku uroczystości menorę zapalili wspólnie przewodniczący GWŻ w Katowicach Włodzimierz Kac oraz rabin Yehoshua Ellis. Na scenie Miejskiego Domu Kultury uczniowie katowickich szkół prezentowali twórczość związaną z kulturą żydowską. Szczególny aplauz publiczności wzbudzili najmłodsi, którzy przedstawili fragment „Skrzypka na dachu”. Nie zabrakło poezji, prozy, muzyki i tańca. Nie zabrakło też historii, o której opowiadał Marek Kaniewski.

Uczestnicy mogli spróbować żydowskich potraw przygotowanych przez Cafe Jerozolima z Będzina oraz wysłuchać koncertu psalmów po hebrajsku w wykonaniu Pauliny i Szymona Statecznych z zespołem. W trakcie spotkania Piotr Kadlčík przeczytał Psalm 23 po polsku i hebrajsku, nawiązując do Parszy na ten tydzień i życząc zgromadzonym dobrego Szabatu.