„Żaba pod językiem” w Centrum Kultury Jidysz

14 kwietnia o godz. 17.30 zapraszamy do Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) na spotkanie z Markiem Tuszewickim wokół książki “Żaba pod językiem”.

Jakie były powszechne wierzenia dotyczące zdrowia i chorób wśród Żydów aszkenazyjskich w XIX i XX wieku? Jakie specyfiki stosowano, by przywrócić pacjentów do zdrowia? I czym właściwie była tytułowa “żaba pod językiem”? Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Markiem Tuszewickim, autorem książki “Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku” (Austeria, 2015).

Prowadzenie: Anna Engelking

Wstęp wolny.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O gościach:

Marek Tuszewicki – historyk, asystent w Instytucie Judaistyki Uniwersytety Jagiellońskiego, tłumacz literatury żydowskiej, członek redakcji kwartalnika „Cwiszn-Pomiędzy”. Interesuje się aszkenazyjską kulturą ludową i chasydyzmem, zwłaszcza ich reakcjami na przemiany modernizacyjne. Publikował m.in. w „Kwartalniku Historii Żydów” i „Medycynie Nowożytnej”, współredagował tom Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej (wspólnie z Eugenią Prokop-Janiec, Kraków 2014). Przygotowuje do druku tom poświęcony części literackiej Archiwum Ringelbluma (wraz z Agnieszką Żółkiewską), jest też autorem monografii poświęconej wierzeniom i praktykom leczniczym Żydów aszkenazyjskich.

Anna Engelking – etnografka, antropolożka, dr hab., prof. Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej etnologii oraz etnolingwistyką; prowadzi badania terenowe na Białorusi. Autorka monografii: Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (2000, wyd. 2 poprawione 2010) i Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (2012). Redaktorka naukowa niepublikowanych prac dawnych etnografów: Józefa Obrębskiego Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1 (2007) i Czesława Pietkiewicza Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego (2013). Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.