76. rocznica zbrodni katyńskiej

W niedzielę, 10 kwietnia, na cmentarzu polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary rosyjskiej zbrodni. Społeczność żydowską reprezentował rabin Stas Wojciechowicz.

W skład polskiej delegacji weszli m.in. pełnomocniczka premier Beaty Szydło ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, przedstawiciele rodzin katyńskich i rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, przedstawiciele ministerstwa kultury, a także organizacji społecznych i instytucji kulturalnych m.in. Muzeum Katyńskiego, duchowni, harcerze i uczniowie ze szkół imienia ofiar Katynia.

W trakcie uroczystości odmówiono ekumeniczna modlitwę. Wziął w niej udział rabin Stas Wojciechowicz.

Dla historyków, badaczy zajmujących się uczestnictwem Żydów w kampanii wrześniowej 1939 r. nie ulega wątpliwości, że wśród nierozpoznanych zwłok znalezionych w Katyniu, wśród więźniów Ostaszkowa, znajdowali się również Żydzi. Na listach imiennych ofiar NKWD, zamordowanych w Katyniu znajdujemy Żydów-oficerów pochodzących z całej Polski w ówczesnych granicach państwowych. Dla przykładu: ppor. rezerwy Nikodem Feinberg z Warszawy, ppor. Joachim Schreer z Łodzi, kpt. Izaak Distenfeld ze Lwowa, kpt. Pinkas Ginesberg z Krakowa, Mieczysław Birnbaum, kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, Ignacy Rosenfeld, oficer o nieustalonym stopniu z Poznania.

Z obozu w Kozielsku por. Leon Czerniaków, nauczyciel, ppor. rez. lekarz szpitala św. Łazarza w Krakowie, mjr Artur Kronenberg, por. Markus Lipes, chirurg.

Wśród zamordowanych w lesie katyńskim Żydów-oficerów Wojska Polskiego byli m.in. kpt. Dawid Lehrhaft, lekarz, ppor. rez. Józef Marceli Rosenberg, adwokat, ppor. lotn. dr med. Jakub Weizieher, ppor. rez. Hirsz Gelpern, ppor. lekarz Izrael Rubinstein, ppor. Stanisław Zachariasz Krowiecki, dziennikarz, por. Kilarski, mjr Boruch Steinberg naczelny rabin Wojska Polskiego, ppor. rez. Józef Talerman, ppor. art. Jakub Fridzon,
ppor. art. Łazarz Szymończyk.

Z obozu w Starobielsku rozstrzelani zostali por. piechoty Dawid Lebensbaum, ppor. piechoty inż. Wiktor Lichtenstein, ppor. Henryk Winograd, por. Roman Sigalin, mjr Henryk Maurycy Schlafenberg, kpt. Szymon Storch.

NKWD zamordowało w Katyniu ponad 260 oficerów-Żydów z obozu w Kozielsku. Zamordowano m.in. Żyda konwertytę, komisarza policji ppłk. Karola Fuksa.

Więcej na ten temat tutaj.