Niemiecka partia chce zakazu uboju religijnego

Anty-imigrancka, prawicowa i populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec (AFD) domaga się ograniczenia niektórych muzułmańskich i żydowskich rytuałów i symboli. Szczegóły programu zostaną zaprezentowane podczas konwencji partii pod koniec kwietnia.

AFD wzywa do zmiany prawa zezwalającego na żydowski i muzułmański ubój religijny bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt. Partia chce również zakazu budowania minaretów, noszenia burek przez kobiety w miejscach publicznych oraz noszenia jakichkolwiek elementów zasłaniających włosy w szkołach.

AFD domaga się, by ubój religijny był poprzedzony ogłuszaniem. Członkowie partii (błędnie) podkreślają, że ogłuszanie jest akceptowane przez Żydów i muzułmanów.

W marcu przedstawiciele AFD dostali się do parlamentów trzech landów w Niemczech.