Nominacje do Nagrody Historycznej 2016

Wczoraj ogłoszono nominacje do Nagrody Historycznej przyznawanej przez “Politykę” najlepszym książkom. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi za tydzień.

Jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz BORODZIEJ, prof. dr hab. Dariusz STOLA, dr hab. Bożena SZAYNOK, red. Marian TURSKI, prof. dr hab. Wiesław WŁADYKA, dr hab. Marcin ZAREMBA nominowało:

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych

Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015

Ola Hnatiuk, Odwaga i strach, wyd. Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2015

Krzysztof Zajączkowski, Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015

Błażej Brzostek, Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, wyd. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015

Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, wyd. Trzecia Strona, Warszawa 2015

Debiuty w dziale prac naukowych i popularnonaukowych

Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy. Festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Poznań 2015

Adam Sitarek, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Łódź 2015

Dominika Czarnecka, „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015

W dziale pamiętników i wspomnień

Jerzy Konrad Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920. Wybór i opracowanie, redakcja Agnieszka Knyt. Konsultacja historyczna, posłowie, przypisy Janusz Odziemkowski, wyd. Ośrodek Karta, Warszawa 2015

Zofia i Kazimierz Moczarscy, Życie tak nas głupio rozłącza… Listy więzienne 1946–1956, oprac. Anna Machcewicz, wyd. Towarzystwo „WIĘŹ”, Warszawa 2015

Mietek Pachter, „Umierać też trzeba umieć…”, oprac. Barbara Engelking, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2015

Dziennik Juliusza Zdanowskiego, tom 1: 22.06.1915–29.04.1917, tom 2: 15.10.1918–23.06.1919, tom 3: 4.08.1919–28.03.1921, tom 4: 13.04.1921–31.12.1922, tom 5: 01.01.1923–10.05.1926, tom 6: 18.05.1926–31.12.1927, tom 7: 28.01.1928–5.08.1935.

W dziale wydawnictw źródłowych

Rachela Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, opracowanie Karolina Szymaniak, wyd. Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015

Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 1, Niepokorni, Warszawa 2008; Tom 2, część I, Kronika wydarzeń, Warszawa 2009; Tom 2, część II, Kronika wydarzeń, Warszawa 2015, wyd. Instytut Pamięci Narodowej. Redakcja naukowa i wstęp: Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik

Archiwum Zgrupowania Armii Krajowej „Chrobry II”, tom 1 i 2, (red.) Katarzyna Utracka, Izabela Mrzygłód, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. Płk. Dypl. Mariana Porwita, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2015

Z nominowanymi do Nagród Historycznych POLITYKI będzie się można spotkać w dniach 18–21 sierpnia w Sopocie podczas Festiwalu Literacki Sopot (www.literackisopot.pl). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Nagrody Historyczne “Polityki” po raz pierwszy zostały przyznane w 1959. Pierwszym laureatem został żołnierz Armii Krajowej Zygmunt Klukowski za książkę “Dziennik z lat okupacji”.

Laureatami tej nagrody byli m.in. Władysław Bartoszewski, Andrzej Garlicki, Andrzej Paczkowski, Franciszek Ryszka, Janusz Tazbir, Marian Brandys, Jacek Kuroń, Mieczysław Rakowski i Jerzy Eisler.