Apel przeciwko nietolerancji i rasizmowi

Apel Obywateli Nauki o zdecydowaną reakcję środowiska akademickiego na przejawy nietolerancji i rasizmu

Do:
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

APEL RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELI NAUKI O ZDECYDOWANĄ REAKCJĘ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I NAUKOWEGO NA PRZEJAWY NIETOLERANCJI I RASIZMU

W ostatnich miesiącach media wielokrotnie donosiły o przemocy, jakiej doświadczali mieszkający czy przebywający w Polsce obcokrajowcy. Powodem agresji były inny kolor skóry, język albo wyznanie. Zjawisko to nie ominęło, niestety, także członków wspólnoty akademickiej – zagranicznych studentów, którzy odbywają w Polsce swoją edukację lub przyjeżdżają tu w ramach europejskiej i międzynarodowej wymiany.

Co jakiś czas docierają do nas również informacje o przemocy słownej i wandalizmie o ideologicznym podtekście, do jakich dochodzi na uczelniach w związku z imprezami naukowymi i publicznymi wykładami.

Uczelnie na ogół nie potrafią szybko i skutecznie reagować na tego typu zjawiska, dominuje bezradność. Nie możemy obojętnie milczeć, kiedy administracja jednej z uczelni przestrzega zagranicznych studentów przed wyjściem na ulicę polskiego miasta w obawie o ich bezpieczeństwo.
Obywatele Nauki z niepokojem obserwują te zjawiska, przywodzące na myśl niechlubne karty z historii wielu naszych uczelni.

Zwracamy się więc do władz uczelni o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zapobieżenia rozpowszechniania się niebezpiecznych postaw i zachowań w murach polskich szkół wyższych. Do całej społeczności akademickiej – pracowników i studentów – apelujemy, by zdecydowanie przeciwstawiała się cichej zgodzie na opisane tu zjawiska. Przyzwalające milczenie jest współudziałem w przemocy i szerzeniu nietolerancji.

Głośny sprzeciw uważamy nie tylko za moralną powinność naszej społeczności wobec jej członków, którzy takiej przemocy doświadczają, ale także za praktyczną realizację najlepiej rozumianego interesu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Atmosfera przemocy i niechęci wobec obcokrajowców może bowiem poważnie zagrozić umiędzynarodowieniu naszych uczelni, a w efekcie także doprowadzić do zawieszenia współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, na których polscy studenci, a także inni członkowie wspólnoty akademickiej, tak wiele korzystają.

DW.
Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiej Akademii Umiejętności
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Członkowie i sympatycy Ruchu Społecznego Obywateli Nauki

prof. Wojciech Bal
dr Piotr Bentkowski
dr hab. Michał Bilewicz
prof. Benedetto Bravo
dr hab. Jakub Brdulak
prof. Maria Czerepaniak-Walczak
prof. Michał Dadlez
Marcin Dąbrowski
prof. Krzysztof Dołowy
Robert Firmhofer
dr hab. Marcin Grynberg
prof. Jerzy Hausner
prof. Jerzy Jedlicki
prof. Dariusz Jemielniak
Monika Koblak
dr Anna Kola
dr Jolanta Koszelew
Anna Kościelak
prof. Marcin Kula
prof. Andrzej Leder
dr hab. Krzysztof Leja
dr hab. Maciej Malicki
prof. Andrzej Mencwel
prof. Karol Modzelewski
dr Anna Muszewska
prof. Ewa Nawrocka
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dr Grzegorz Pac
dr hab. Aneta Pieniądz
prof. Krzysztof Pomian
Dominik Purchała
prof. Jan Stanek
Katarzyna Szafranowska
Jerzy Szafranowski
prof. Paweł Śpiewak
dr hab. Lech Trzcionkowski
prof. Jerzy Vetulani
dr hab. Michał Wierzchoń
prof. Ewa Wipszycka-Bravo
Marcin Zaród

Do apelu można dołączyć na stronie