„Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość”

Fot. Magda Starowieyska Muzeum POLIN

Muzeum POLIN, w rocznicę odejścia, przypomina postać wielkiego Polaka i rzecznika dialogu polsko – żydowskiego, profesora Władysława Bartoszewskiego. Wystawę „Więcej niż przyzwoitość”, przygotowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, można oglądać w Muzeum do 13 maja 2016 r.

„Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość” to opowieść o człowieku, który nie bał się iść pod prąd w imię szczytnych celów, walcząc o pamięć historyczną i pojednanie narodów. To historia świadka i uczestnika najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, którego mimo tragicznych osobistych doświadczeń cechował do końca życia „umiarkowany optymizm” i wiara w ludzi.

Zwiedzający będą mogli m.in. obejrzeć pierwsze wystąpienie telewizyjne Władysława Bartoszewskiego z 1963 r. czy zapoznać się z fragmentem jego słynnego przemówienia z 1995 r. przed niemieckim parlamentem.

Będzie można także posłuchać fragmentów audycji Radia Wolna Europa, które popłyną z głośników znanej z lat 50. Szarotki. Nie zabraknie zdjęć, dokumentów i pamiątek zgromadzonych m.in. dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy Biblioteki m. st. Warszawy. Ważnym elementem wystawy są cytaty Władysława Bartoszewskiego wydrukowane w dużym formacie.

– Jesteśmy zaszczyceni mogąc gościć w naszych murach wystawę poświęconą pamięci Władysława Bartoszewskiego. Profesor Baroszewski był wielkim przyjacielem i członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. Jego bohaterska działalność na rzecz ratowania Żydów w czasie niemieckiej okupacji, a potem wieloletnie wysiłki na rzecz dialogu między Polakami i Żydami są nie do przecenienia. W naszych zbiorach jest jego medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w naszych sercach wdzięczna pamięć – mówi Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

Wystawa poświęcona Profesorowi Bartoszewskiemu podzielona jest na trzy części.

Pierwsza z nich – Pod prąd – to opowieść o działalności Władysława Bartoszewskiego w konspiracji przeciwko okupantowi niemieckiemu, o prześladowaniach w powojennych latach Polski Ludowej, stalinowskich więzieniach, internowaniu w czasie stanu wojennego i konsekwentnemu zaangażowaniu na rzecz wolności.

Kolejna część – Pamięć – opowiada o zobowiązaniu człowieka uratowanego z Auschwitz, o pasji kronikarskiej, dokumentowaniu losów rodzinnego miasta, ratowaniu pamięci o ofiarach i przypominaniu o ich oprawcach, o usilnych staraniach przekazywania za wszelką cenę prawdy historycznej – poprzez książki, wykłady, pracę społeczną m.in. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej czy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Ostatnia część – Pojednanie – poświęcona jest bezkompromisowemu zaangażowaniu w zwalczanie przejawów antysemityzmu, szukaniu dróg kontaktu z Państwem Izrael i z diasporą Żydowską na świecie, początkom pierwszych prób nawiązania relacji z ludźmi dobrej woli w Niemczech – od lat powojennych poprzez działalność dyplomatyczną Władysława Bartoszewskiego w ostatnich latach życia.

Otwarcie wystawy odbyło się we wrześniu 2015 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystawa była dotychczas prezentowana także w Collegium Civitas.

Wystawa „Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość” będzie prezentowana w holu głównym Muzeum POLIN w Warszawie do 13 maja 2016 roku.

Wstęp wolny

Organizator wystawy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kurator: Cyryl Skibiński
Projekt ekspozycji i oprawa graficzna wystawy: Daria Tymińska, Maciej Konopka/Brandy Design
Konsultacja naukowa: prof. Andrzej Friszke
Wykonawca: IKG/Aleksander Sieklicki
Organizator dziękuje: Władysławowi T. Bartoszewskiemu, Witoldowi Beresiowi, archiwum Bundestagu, Tomkowi Kaczorowi, Ewie Kielak-Ciemniewskiej, Michałowi Komarowi, Arturowi Więckowi, Marcinowi Barczowi, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, Ursuli Zeidler