Decyzja zamknięcia Teatru Żydowskiego – wstrzymana

Zdjęcie ze strony Teatru Żydowskiego, fot. Magdalena Hueckel

Szanowni Państwo,

w imieniu Teatru Żydowskiego przesyłam komunikat prasowy odnoszący się do piątkowych doniesień na temat decyzji PINB. Informuję, że została ona wstrzymana przez MWINB, o czym więcej na stronie Teatru Żydowskiego.

W sprawie wywiadów proszę o kontakt najwcześniej jutro.

Z poważaniem,

Joanna Kawińska

Decyzja

Decyzja PINB wstrzymana przez MWINB

Na mocy postanowienia nr 1010/16 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego WOP.771.5.59.2016.AZP z dnia 04.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr IOT/169/2016 z dnia 30.05.2016 r. znak: PINB.IOT.5162.37.2016.KC o nakazie wyłączenia z użytkowania południowej części budynku przy Pl. Grzybowskim12/16 w Warszawie, zajmowanej przez Teatr Żydowski.

Z poważaniem,

Dyrektor Teatru

Gołda Tencer i Zespół Teatru Żydowskiego

(Źródło: http://www.teatr-zydowski.art.pl/)