Oświadczenie Teatru Żydowskiego

Teatr Żydowski, wystawiający "Skrzypka na dachu" na placu Grzybowskim w Warszawie, czerwiec 2016

W ostatnich dniach Teatr Żydowski przeżywa najgorszy okres w czasie swojej kilkudziesięcioletniej działalności w siedzibie na Placu Grzybowskim. W dniu 9 czerwca b.r. firma deweloperska Ghelamco zablokowała dostęp do Teatru Żydowskiego dla pracowników oraz publiczności teatralnej. Budynek teatru został ogrodzony płotami i napisami z informacją, że budynek grozi katastrofą budowlaną. Aktorzy spontanicznie zagrali fragmenty „Skrzypka na dachu” na Placu Grzybowskim – po prostu na ulicy.

Właścicielem działki i budynku, w którym mieści się Teatr Żydowski, był do niedawna TSKŻ. Pieniądze na zakup gruntu i budowę siedziby Teatru Żydowskiego otrzymał w latach 60 tych od The American Jewish Joint Distribution Committee. W akcie notarialnym jest zapis mówiący o tym, że w tym miejscu na zawsze ma pozostać Teatr Żydowski.

Od lat TSKŻ prowadził rozmowy z deweloperem – firmą Ghelamco, która jesienią ubiegłego roku kupiła grunt wraz z budynkiem pod budowę 30-piętrowego biurowca. Od lat padały deklaracje Ghelamco, że nowa inwestycja powstanie w dwóch etapach. W pierwszym powstanie siedziba Teatru – w czasie budowy teatr będzie grał w dotychczasowej siedzibie, a po przeniesieniu się teatru do nowej, w pełni wyposażonej siedziby, powstanie drugi etap z biurowcem.
Firma Ghelamco i TSKŻ rozpowszechniają wspaniałą wizję przyszłej siedziby Teatru podkreślając, że na wybudowanie części budynku przeznaczonej dla Teatru i TSKŻ przewidziano aż 69 mln zł.

30 maja b.r. Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego wydał decyzję zakazującą działalności Teatru Żydowskiego ze względu na stan techniczny budynku zagrażający życiu. Zastosowaliśmy się do tej decyzji i odwołaliśmy przedstawienia. 4 czerwca Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru budowlanego wstrzymał decyzję Powiatowego. Wstrzymanie decyzji z 30 maja oznacza powrót do stanu prawnego sprzed jej wydania.

TSKŻ oraz firma Ghelamco wmawiają opinii publicznej, że za obecny stan budynku odpowiada Teatr. Nie jest to prawdą. Zgodnie z wieloletnią umową najmu to właśnie na TSKŻ, jako właścicielu nieruchomości, spoczywał obowiązek dbania o stan techniczny budynku. TSKŻ uchylał się od tego obowiązku tłumacząc się brakiem środków.

Nie przeprowadził żadnych remontów i modernizacji. W tej sytuacji w 2011 r. Teatr zwrócił się do TSKŻ z propozycją wspólnego wystąpienia o dotację ze środków unijnych na kapitalny remont i modernizację budynku. Jednak TSKŻ odmówił i poinformował nas o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży działki i budynku firmie Ghelamco. Jeszcze kilkakrotnie Teatr Żydowski prosił o zgodę na wystąpienie o dotację, m.in. na modernizację dachu, ale za każdym razem otrzymywał odpowiedź: skoro budynek ma być zburzony nie ma sensu inwestowanie w jego obecną siedzibę.

Ghelamco przedstawiło ekspertyzę opisującą katastrofalny stan budynku; my przedstawiliśmy ekspertyzę przygotowaną przez Instytut Techniki Budowlanej, która mówi o zużyciu budynku, ale nie potwierdza bezpośredniego zagrożenia. W chwili obecnej zamknięta jest połowa budynku, ta w której mieści się Teatr. Czyżby tylko połowa budynku była w stanie katastrofalnym, a druga połowa w doskonałym, umożliwiającym działanie firm handlowo-usługowych wynajmujących lokale od TSKŻ? To rozsądzi odpowiedni organ administracyjny.

Na razie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 9.06. b.r. publicznie oświadczył, że dotychczas przedstawione dokumenty nie potwierdzają bezpośredniego zagrożenia życia ludzi w budynku zajmowanym przez Teatr.
Niemniej, pomimo jasnego stanowiska organu nadrzędnego jakim jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Ghelamco odmawia otwarcia budynku i w dalszym ciągu budynek na Placu Grzybowskim, w centrum dawnego Żydowskiego Getta w Warszawie jest otoczony sztachetami z wielkimi, żółtymi banerami „Wstęp wzbroniony”. Przykre skojarzenia.

My, zespół Teatru Żydowskiego w Warszawie chcemy jedynie grać dla naszej publiczności tak jak to robiliśmy w tym miejscu od prawie pięćdziesięciu lat.

Teatr jest po to, aby grać.

Gołda Tencer
Dyrektor Teatru Żydowskiego

Dorota Flinker
Pełnomocnik ds. inwestycyjnych, inż. budownictwa

Katarzyna Olszewska
Główna Księgowa