W Jerozolimie o polskiej restytucji

8 i 9 czerwca w Jerozolimie z inicjatywy Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucyjnej (WJRO) odbyło się, współorganizowane przez izraelski MSZ, pierwsze zebranie Międzynarodowego Forum Koordynacji Restytucji aktywów z okresu Holokaustu.

Zebrani, wśród których znajdowali się przedstawiciele szeregu organizacji restytucyjnych, oraz dyplomaci z USA i Unii Europejskiej dyskutowali nad stanem rozwiązań prawnych w różnych krajach.

„Już wkrótce będziemy żyć w świecie bez ocalałych z Holokaustu”, powiedział Gideon Taylor, dyrektor wykonawczy (WJRO). “(…) bez tych, którzy mogą świadomie stanąć na miejscu, wskazać je palcem i powiedzieć – to było moje.”

Obradujący przyjęli z uznaniem “niedawne pozytywne zmiany dotyczące restytucji mienia w Serbii, Rumunii i na Łotwie”. Dyskutowano również nad stanem restytucji mienia prywatnego w Polsce.

„Praktycznie wszystkie inne kraje Europy Wschodniej mają jakieś regulacje prawne lub prowadzą alokowane funduszu na rzecz ofiar Zagłady. (..) W Polsce pojawiło się wiele prób, ale nigdy nie podjęto żadnych wiążących decyzji”, podkreślał Taylor. „(..) Tu nie chodzi o pieniądze. Dążymy do uczciwości, sprawiedliwości, naprawy tego, co wyrządzono”.

Na zakończenie obrad uczestnicy forum wydali wspólne oświadczenie: “Jesteśmy dziś w Europie świadkami bezprecedensowego wzrostu antysemityzmu, zaprzeczania Zagładzie, rasizmu i ksenofobii. Społeczność międzynarodowa nie robi wystarczająco dużo, aby zająć się kwestią restytucji lub rekompensaty dla ofiar Holokaustu za skonfiskowane w latach 1933-1945 przedmioty i nieruchomości.”