Będą konsekwencje za rozbiórkę szkoły talmudycznej

Fot. Damian Kruczkowski

Budynek dawnej szkoły talmudycznej w Koninie został kilka dni temu rozebrany. Sprawa wzbudziła kontrowersje i oburzyła nie tylko mieszkańców Konina. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada wyciągnięcie konsekwencji w tej sprawie. Prace rozbiórkowe, na polecenie MKiDN, wstrzymano.

“Informuję, że budynek dawnej szkoły talmudycznej przy ul. Mickiewicza 2 w Koninie nie jest własnością Miasta. W 2010 roku Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zażądał od władz Konina natychmiastowego zwrotu synagogi oraz szkoły talmudycznej i tym samym wypowiedział 20-letnią umowę (zawartą 04.10.2005 roku) bezpłatnego użyczenia nieruchomości na cele biblioteczne i kulturalne. Następnie obiekty te sprzedał osobie prywatnej” – informuje prezydent Konina, Józef Nowicki. “Prezydent Miasta Konina nie wydawał zgody na rozbiórkę szkoły talmudycznej. Nastąpiła ona – dnia 22 lipca 2016 roku – w oparciu o decyzję wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB 5153/9/2016 z 6 czerwca 2016 roku) oraz pozwolenie nr 77/2016/A wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że decyzję uzgadniającą rozbiórkę szkoły talmudycznej w Koninie podjął kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koninie. Prace rozbiórkowe zostały wstrzymane 25 lipca do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Z inicjatywy Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. Magdaleny Gawin, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jolanta Goszczyńska przeprowadzi kontrolę w sprawie uzgodnienia wyburzenia obiektu.

Wiceminister Magdalena Gawin podkreśla, że “sprawa zostanie dokładnie zbadana. Już dzisiaj wiemy, że zabytku nie ma, przestał istnieć praktycznie w ciągu jednego dnia. Z informacji od Wojewódzkiego Konserwatora wynika, że obiekt został odbudowany po wojnie, ale miał wartości zabytkowe i powinien zostać dla kolejnych pokoleń. Budynek był szczególnym świadectwem obecności konińskich Żydów, polskich obywateli wymordowanych przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Wobec osób, które swoim działaniem świadomie doprowadziły do zburzenia zabytku zostaną wyciągnięte konsekwencje”.

Jak podaje portal Wirtualny Sztetl szkołę”wzniesiono w 1870 r. przy ul. Bóżniczej 2 (obecnie ul. Mickiewicza) w stylu gotycko-orientalnym. Po drugiej wojnie światowej budynek przeznaczono na magazyn, a potem na bibliotekę. Od pewnego czasu obiekt stał pusty.”