Po wojnie – spotkanie podsumowujące Polin Meeting Point

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczęła się II edycja międzynarodowej letniej szkoły Polin Meeting Point skierowanej do studentów z Polski, Niemiec i Izraela.

Program skierowany jest do osób zainteresowanych badaniem historii okresu powojennego w perspektywie porównawczej i dialogiem międzykulturowym, chcących poznać metody pracy ze świadectwami historii mówionej oraz rozwijać swoje interpersonalne umiejętności. Interdyscyplinarny program pozwoli uczestnikom na otwartą dyskusję z rówieśnikami i zaproszonymi wykładowcami z trzech krajów. Studenci będą mieć szansę poznać różne perspektywy w badaniu historii tego okresu podczas zajęć na wystawie stałej Muzeum POLIN, wizyt studyjnych w miejscach pamięci i muzeach, warsztatów i wykładów.

Wraz z uczestnikami dwutygodniowej szkoły letniej Polin Meeting Point – studentami z Polski, Niemiec i Izraela – porozmawiamy o doświadczeniu pracy w trójnarodowej grupie oraz o podejmowaniu kwestii zaszłości historycznych między narodami. Głównym tematem spotkania będzie okres powojenny – czas kształtowania się nowej tożsamości w Polsce, Niemczech i budowania państwowości Izraela.

31 lipca, godz. 16.00, wstęp wolny, spotkanie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.