4 sierpnia rusza portal „Zapisy terroru”

4 sierpnia Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego uruchomi portal internetowy www.zapisyterroru.pl, na którym znajdą się przejmujące zeznania Polaków, składane po zakończeniu II wojny światowej przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich.

Dokumenty te stanowią jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. W zeznaniach, gromadzonych po II wojnie światowej na potrzeby śledztw w sprawie zbrodni niemieckich, kryją się zapisy osobistych doświadczeń tysięcy Polaków – ofiar nazistowskiego terroru, ich rodzin i bliskich. Choć wykorzystywano je w postępowaniach sądowych i badaniach historycznych, wciąż pozostają mało znane. Rzadko sięgają po nie zagraniczni historycy i twórcy kultury.

Po raz pierwszy świadectwa dotrą do szerokiego grona odbiorców: umożliwią odkrycie historii rodzinnych i lokalnych, zainteresują uczonych, dziennikarzy i ludzi kultury. Dzięki tłumaczeniom na język angielski trafią do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i pamięć o ofiarach terroru.

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, powołana do życia w 1945 roku, dokumentowała zbrodnie niemieckie z czasu II wojny światowej, prowadziła dochodzenia i publikowała wyniki swych badań. Działała na terenie całego kraju dzięki siatce oddziałów okręgowych. Zebrane przez nią dowody posłużyły po wojnie do skazania zbrodniarzy niemieckich, m.in. Artura Greisera – gauleitera Kraju Warty, Ludwiga Fischera – szefa dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa, Rudolfa Hössa – komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz.