Po rozbiórce szkoły talmudycznej w Koninie konserwator zwolniony

Fot. Damian Kruczkowski

W lipcu prywatny właściciel dawnej szkoły talmudycznej w Koninie dokonał rozbiórki budynku. Wywołało to oburzenie wśród lokalnych mieszkańców oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piątek, 5 sierpnia, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał oświadczenie, w którym poinformował, że odpowiedzialny za tę decyzję kierownik delegatury w Koninie “przestał pełnić swoje obowiązki”.

Budynek dawnej szkoły talmudycznej należał do ZGWŻ, który sprzedał go prywatnemu inwestorowi w 2011. Do rozbiórki doszło 22 lipca 2016. Pozwolenie na rozbiórkę wydała konińska delegatura Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

“18 kwietnia 2016 r. wydano pozwolenie konserwatorskie na dokonanie rozbiórki, biorąc pod uwagę bardzo zły stan zachowania obiektu, udokumentowany w załączonej ocenie stanu technicznego, utratę wartości zabytkowych w wyniku przebudowy, a także planowaną przez inwestora odbudowę obiektu, z przeznaczeniem na obiekt restauracyjno-hotelowy” – poinformowała nasz portal Jolanta Stefaniak, st. specjalista WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Koninie.

Ministerstwo Kultury zareagowało natychmiast, a wiceminister Magdalena Gawin nazwała rozbiórkę skandalem oraz zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji wobec odpowiedzialnych za nią osób.

“Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia w toku postępowania prowadzonego w ww. sprawie w delegaturze w Koninie. W konsekwencji powyższych ustaleń Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął działania, w wyniku których dotychczasowy kierownik delegatury w Koninie przestał pełnić swoje obowiązki” – poinformowała wczoraj Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.