Projekt “Nomada” w Kielcach

5 września Instytut Kultury Spotkania i Dialogu odwiedziła międzynarodowa grupa dwudziestu artystów, którzy spotkali się z Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz obejrzeli wystawę „Wspomnijcie na minione dni”.

Artyści tworzyć będą premierowe prace wokół budynku żydowskiej bożnicy przeniesionej z ulicy Słowackiego na Pakosz.

Historia kieleckiej bożnicy, jej przenosin oraz renowacji, zainspirowała Pawła Althamera do opracowania programu merytorycznego „Nomady” wokół tematów pamięci, wędrówki i wspólnoty.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki.