Teatr Żydowski w Fabryce Trzciny

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz rozpocznie działalność w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej 14a. Negocjacje w sprawie podpisania umowy najmu są w toku. Tymczasowo Teatr będzie korzystał gościnnie z wyremontowanych przestrzeni Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa (Al. Niepodległości 141).

Władze miasta podjęły decyzję w sprawie nowej siedziby Teatru Żydowskiego oraz obsadzenia stanowiska dyrektora Teatru Ateneum.

– Dobro instytucji kultury jakimi są Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza oraz Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich jest dla Warszawy priorytetem. Dlatego też podjęłam decyzje, które zapewnią utrzymanie ciągłości działania tych instytucji oraz pozwolą zachować ich profil artystyczny do momentu przygotowania kompleksowego remontu siedziby Teatru Ateneum – jednej z najstarszych scen na terenie miasta, którego historia spleciona jest z wieloma najwybitniejszymi twórcami polskiej sztuki teatralnej oraz znalezienia docelowej siedziby dla Teatru Żydowskiego – jedynego Teatru Żydowskiego w Polsce wystawiającego spektakle w języku jidysz – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

20 września 2016 r. Zespół koordynujący miasta stołecznego Warszawy zadecydował o tym, że Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz rozpocznie działalność w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej 14a. Negocjacje w sprawie podpisania umowy najmu są w toku. Miejsce wymaga modernizacji oraz dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jest to propozycja kompleksowa, zapewniająca funkcjonowanie instytucji w dłuższej perspektywie. Do momentu przystosowania Fabryki Trzciny do prowadzenia działalności teatralnej Teatr Żydowski będzie korzystał gościnnie z wyremontowanych przestrzeni Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa (Al. Niepodległości 141).

Priorytetowym i ustawowym zadaniem Miasta Stołecznego Warszawy jest niezmiennie zapewnienie Teatrowi Żydowskiemu docelowej siedziby w mieście. W związku z tym trwają rozmowy z inwestorem na Pl. Grzybowskim. Rozpatrywane są także inne możliwości lokalizacji siedziby teatru.