Literacka odsłona Festiwalu MADE IN POLIN

Muzeum Polin, fot. M. Starowieyska

„Żyd w języku”, „Hacking: pisarze na wystawie” oraz „Czytelnia kreski” to wydarzenia przygotowane dla miłośników języka i literatury podczas tegorocznej edycji festiwalu Made in POLIN.

Motywem przewodnim 2. edycji festiwalu są międzykulturowe zapożyczenia: to, co cytowane, przekształcane, a czasem zawłaszczone. Profesorowie Jerzy Bralczyk I Andrzej Markowski będą dyskutować o znaczenia i konotacji słowa „Żyd”. Współcześni polscy literaci wśród nich m.in. Marcin Kącki i Andrzej Stasiuk przekształcą wystawę stałą, wykorzystując do tego swoje teksty. A na pytanie o współczesne relacje polsko-żydowskie odpowiedzą twórcy komiksów ostatnich lat.

HACKING: PISARZE NA WYSTAWIE

Hacking – twórczy komentarz do wystawy stałej Muzeum POLIN. Ideą organizowanego już po raz kolejny hackingu jest zainspirowanie do twórczego komentarza, ingerencji w ekspozycję artystów różnych dziedzin sztuki.

Chcemy by wystawa stała się dla nich punktem wyjścia do rozwoju własnej twórczości – ale także by krytycznie spojrzeli na najważniejszą część muzeum. W tym roku zwiedzający wystawę spotkają pisarzy reprezentujących różne gatunki literackie – od literatury dziecięcej przez reportaż po prozę i dramat. Usłyszymy nowe historie, dla których początkiem będą cytaty z wystawy.

Podczas hackingu zwiedzający będą mogli obejrzeć całość wystawy stałej, jednak w wybranych miejscach znajdą pewne zmiany – spotkają pisarzy, którzy czekać będą na nich z nowymi, własnymi historiami, dla których początkiem będzie narracja Muzeum POLIN.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy współczesnych polskich twórców: Justynę Bednarek (22.10), Mikołaja Grynberga (22.10), Marcina Kąckiego (22.10), Magdę Kupryjanowicz (23.10) i Andrzeja Stasiuka (23.10).

Pisarzom towarzyszyć będą artyści różnych mediów m.in. improwizator i kompozytor Mikołaj Trzaska oraz rysownik i ilustrator Daniel de Latour.
22-23 października, godz. 15.00-19.00, wystawa stała, wstęp w cenie biletu na wystawę

ŻYD W JĘZYKU

O przenikaniu się jidysz i polskiego oraz znaczeniach słowa „Żyd” porozmawiają eksperci: językoznawcy prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Markowski, tłumaczka i pisarka Bella Szwarcman-Czarnota oraz socjolog i tłumacz dr Sergiusz Kowalski. Rozmowę poprowadzi dziennikarka radiowej Trójki i twórczyni programu “Co w mowie piszczy” – dr hab. Katarzyna Kłosińska.

22 października, godz. 13.00, audytorium, wstęp wolny.
Spotkanie tłumaczone na język migowy

CZYTELNIA KRESKI

Ta niezwykła ekspozycja pokazuje, jak problematyka relacji polsko-żydowskich ujmowana jest w sztuce komiksowej ostatnich lat. Zobaczymy kilkanaście sygnowanych plansz komiksowych ze zbiorów Muzeum POLIN wraz z komiksami.

Ekspozycja będzie składała się fragmentów powieści graficznych, takich jak: “Powstanie. Za dzień, za dwa” z rysunkami Krzysztofa Gawronkiewicza według scenariusza Marzeny Sowy, “Zaduszki” Rutu Modan, czy „Naród zatracenia” z rysunkami Mariusza Sołtysika według scenariusza Macieja Świerkockiego.

Na wystawie będzie można zobaczyć plansze z multimedialnego zbioru komiksów „Historie i kreski”, narysowanego przez Jacka Michalskiego do scenariusza Moniki Powalisz (projekt edukacyjny Muzeum POLIN) oraz „Przemianę”, namalowaną akwarelami przez Olgę Wróbel do scenariusza Moniki Powalisz.

Dodatkową atrakcją będą rysunki satyryczne Marka Raczkowskiego z „Przekroju” oraz Tomasza Leśniaka i Rafała Skarżyckiego z „Gazety Wyborczej” .
Zapraszamy również na spotkania z artystami komiksowymi oraz kuratorem wystawy Przemysławem Kanieckim, które odbędą się 22-23 października, godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00.

21 października, godz. 10.00 – 18.00, 22-23 października, godz. 10.00 – 20.00, wstęp wolny

Festiwal MADE IN POLIN // CYTATY 21-23 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.polin.pl/pl/madeinpolin