“Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii UJK zapraszają na konferencję naukową pt. “Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”, która odbędzie się w Kielcach 11-12 października. Miejscem pierwszego dnia obrad będzie Aula Główna Rektoratu przy ulicy Żeromskiego 5. W środę referenci spotkają się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia przy ulicy Warszawskiej 5.

Podczas konferencji wystąpi 32 referentów z 12 ośrodków naukowych, 5 muzeów oraz 7 stowarzyszeń naukowych i społecznych. Tematyka poruszana podczas konferencji jest różnorodna. Referenci zwracają uwagę na aspekty militarne, prawne, społeczne, religijne. Część referatów odnosi się do konkretnych postaci, np. wystąpienie o naczelnym rabinie Wojska Polskiego Baruchu Steinbergu, czy gen. bryg. Bernardzie Stanisławie Mondzie. Nie można nie wspomnieć również o historykach zajmujących się XIX wiekiem, którzy przedstawią udział Żydów w poszczególnych powstaniach.

Najliczniej reprezentowanym wśród referentów okresem jest Druga Rzeczypospolita. Zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące udziału Żydów w konkretnych formacjach, stosunku Żydów do służby wojskowej. Na uwagę zasługuje wystąpienie na temat Żydów z Armii Polskiej na Wschodzie (czy w Palestynie nastąpiła dezercja czy nie?) oraz przedstawienie udziału Żydów w partyzantce działającej na obszarze okupowanej Polski.

Celem organizatorów konferencji jest przedstawienie ewolucji zjawiska poprzez zaprezentowanie go podczas okresu niewoli, odzyskania niepodległości, dramatu II wojny światowej oraz w kontekście relacji polsko-żydowskich po 1945 r.

Początek konferencji o godz. 10.00.

Więcej informacji na stronie: http://www.ujk.edu.pl/news/?id=4009&c=4,25,19