Jacek Koszczan z nagrodą Polin

Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla, otrzymał tegoroczną nagrodę Polin. Wyróżniono Roberta Augustyniaka z Grodziska Mazowieckiego i Mirosława Skrzypczyka z Lelowa i Szczekocin. Nagrodę Specjalną przyznano Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

– Muzeum Historii Żydów Polskich jest ważnym elementem i osiągnięciem naszej wspólnej polityki historycznej – podkreślał podczas gali minister kultury, Piotr Gliński. – Wszyscy, ponad podziałami, jesteśmy dumni, że mamy taką instytucję, która krzewi ważne wartości i normy. To jest wzorcowa instytucja, dobra instytucja. Polskie muzea śmiało wychodzą naprzeciw wzrastającemu w ostatnich latach zainteresowaniu historią. Lekcje muzealne to niezwykle cenne uzupełnienie edukacji formalnej.

Laureat tegorocznej Nagrody POLIN, Jacek Koszczan, jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla. Jego praca to zarówno pozyskiwanie i archiwizowanie wiedzy o Żydach z Dukli i okolic, jak i działalność edukacyjna. Jacek Koszczan jest inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady dukielskich Żydów, społecznym opiekunem cmentarzy żydowskich, zbiorowej mogiły oraz ruin Synagogi w Dukli. Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dwóch rodzin z Gminy Dukla. Zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać wyróżnienia także dwóm osobom spośród 7 nominowanych. Wyróżnienie otrzymali Robert Augustyniak, inicjator działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i animator kultury pracujący na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach. Osoby wyróżnione przez Kapitułę konkursu otrzymały nagrody pieniężne o wartości 5 tysięcy złotych.

Wśród blisko 200 zgłoszeń nadesłanych do Muzeum POLIN znalazło się 88 różnych kandydatów, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. Kapituła pod przewodnictwem Mariana Turskiego nominowała sześć osób i jedną instytucję. Podczas czwartkowej gali nominacje odebrali:
• Aleksandra Markiewicz, twórczyni Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym;
• Sławomir Pastuszka, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie;
• Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel Sądeckiego Sztetla oraz
• Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

Nagrodę Specjalną POLIN 2016 otrzymał Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego za całokształt działalności: „Nagrodę POLIN przyznajemy osobom lub organizacjom zasłużonym dla ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Jan Jagielski nie jest taką osobą. Jest prawdziwa instytucją, której zasługi na tym polu trudno przecenić” – powiedział prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.