Port Lotniczy Lublin SA w sprawie konferencji w Izraelu

Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę dwudniowego kongresu w Izraelu dla wybranych lubelskich samorządowców i przedsiębiorców za 16 tys. zł od osoby. W sumie 1,5 mln zł trafiło do Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Przemysłowego w Lublinie. Publikujemy oświadczenie Portu Lotniczego Lublin SA w tej sprawie.

STANOWISKO PORTU LOTNICZEGO LUBLIN SA

W ostatnich dniach w lubelskich mediach ukazały się artykuły dotyczące konferencji „Discovering Poland – Promocja regionu lubelskiego”, zorganizowanej w Tel Awiwie w dniu 19 czerwca 2016 r. Ponieważ teksty zawierają szereg uproszczeń, czy wręcz przekłamań, spółka Port Lotniczy Lublin SA postanowiła odnieść się do spraw dotyczących organizacji, przebiegu i efektów wyjazdu.

Sprawa pierwsza. Dlaczego Izrael? Odpowiedź jest oczywista, ponieważ ze względu na historię, edukację i turystykę kierunek ten jest jednym z najważniejszych dla rozwoju lubelskiego lotniska. Dlatego Port Lotniczy Lublin od początku swojej działalności prowadzi wiele działań, mających na celu zainicjowanie połączenia lotniczego z Izraela do Lublina. Współorganizujemy lub bierzemy samodzielnie udział w wydarzeniach promocyjnych na terenie Izraela od 2013 roku, zawsze promując zarówno własną ofertę, jak i ofertę miasta Lublin oraz województwa lubelskiego. Również wiodący akcjonariusze spółki, czyli miasto Lublin i samorząd województwa lubelskiego prowadzą szereg niezależnych działań nakierowanych na rozwój współpracy z partnerami izraelskimi na wszelkich możliwych płaszczyznach: wymiany handlowej, turystyki, współpracy historycznej.

Sprawa druga. Kto organizował wyjazd? Port lotniczy, jako kluczowy element infrastruktury komunikacyjnej województwa, aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi przy projektach związanych z promocją miasta i regionu podczas różnych wydarzeń w kraju i za granicą. W zależności od projektu, koszty tych działań ponoszone są przez lotnisko, albo przez inne podmioty, czy organizacje, odpowiedzialne za promocję. W przypadku tego konkretnego projektu przyjęto formułę sprawdzoną przy realizacji innego projektu promocyjnego – misji gospodarczych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Z racji doświadczenia przy przeprowadzaniu podobnych projektów, pracownicy UMWL byli odpowiedzialni za część działań związanych z przygotowaniem i realizacją wydarzenia. Za całość przedsięwzięcia odpowiadała rekomendowana przez stronę izraelską Fundacja Dziedzictwa Kulturowego i Przemysłowego w Lublinie, której PLL zlecił usługę polegającą na organizacji wydarzenia. Umowa nie zakazywała wykonawcy zlecenia zadań podwykonawcy, stąd uczestnictwo Helping Hand Coalition Global Forum. Nie znamy jednak szczegółów współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

Sprawa trzecia. Dlaczego w konferencji wzięło udział 120 osób? Organizacja wyjazdu była wynikiem wspólnych ustaleń Gminy Lublin, Województwa Lubelskiego oraz spółki Port Lotniczy Lublin SA, mających na celu zdynamizowanie działań o charakterze promocyjnym i osiągnięcie wspólnego efektu w postaci przyciągnięcia z Izraela na Lubelszczyznę ruchu turystycznego oraz biznesowego. Dlatego ze względu na charakter przedsięwzięcia w konferencji w Tel Avivie wzięli udział przedstawiciele nauki, m.in. rektorzy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, przedstawiciele biur podróży i instytucji kulturalnych, jak Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Watra Travel, Teatr NN, przedstawiciele branży hotelarskiej, m.in. Europa, Lublinianka, Mercury, Wieniawski, Ilan. W rozmowach z przedstawicielami strony izraelskiej wzięło udział także kilkudziesięciu lubelskich przedsiębiorców, m.in. Ursus, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Polmak, Master Media, Lubelskie Fabryki Wag, Browar Jagiełło, Lubsad, Sanitas, Rynek Hurtowy Elizówka, Sigma, Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Infinum 3D, Verano. Konferencja w Tel Avivie zgromadziła ok. 400 uczestników ze strony izraelskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Parlamentu Izraela, ministerstwa kultury, oświaty, sportu, spraw wewnętrznych, organizacje imigracyjne, turystyczne i sportowe. Konferencja była szeroko komentowana w kręgach rządowych, samorządowych oraz biznesowych. Towarzyszyły jej również liczne i przyjazne relacje w mediach.

Sprawa czwarta. Jakie były efekty wyjazdu do Izraela? Jest ich wiele i ciągle pojawiają się nowe. Trwają zaawansowane rozmowy na temat przyjazdu w przyszłym roku akademickim studentów na Uniwersytet Medyczny i Przyrodniczy. W Lublinie gościła izraelska reprezentacja firm z branży informatycznej i przedstawiciele start-upów. W październiku br. w kilku miastach Lubelszczyzny została zorganizowana podróż studyjna dla izraelskich przewodników grup młodzieżowych i edukatorów. Wicemarszałek Parlamentu Izraela Tali Plotskov złożyła wniosek o powołanie parlamentarnej komisji do spraw stosunków regionalnych Izraela z Polską. Przedstawiciele Rishon LeZion, miasta partnerskiego Lublina, są w trakcie przygotowania wizyty ok. 100 osobowej delegacji z udziałem miejscowych przedsiębiorców i biur turystycznych. Grupa polskojęzycznych przewodników z Izraela, za pośrednictwem ministerstwa turystyki, chce nawiązać kontakt z biurami turystycznymi z regionu lubelskiego. Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej Izraela zadeklarowało przydział środków na dofinansowanie wyjazdów grup emerytów do woj. lubelskiego w latach 2017-2018. Na początku 2017 roku do Lublina zapowiedziały swój przyjazd delegacje liderów federacji żydowskich z Maroka, Ukrainy, Białorusi i Singapuru. Ministerstwo Nauki i Technologii Izraela wystąpiło z propozycją współpracy z lubelskim Ursusem.

Sprawa piąta. Co konferencja w Tel Avivie przyniosła lotnisku? Port Lotniczy Lublin jako jeden z czterech lotnisk w Polsce, znalazł się na liście portów, do których połączenia z Izraela będą dotowane przez izraelskie Ministerstwo Turystyki. W czasie wizyty w Tel Avivie doszło do spotkań przedstawicieli lubelskiego lotniska z miejscowymi touroperatorami i przewoźnikami lotniczymi. Organizacja misji była kolejnym etapem w kierunku pozyskania połączeń lotniczych do Izraela opartych o dwustronną wymianę turystyczną. W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, zarówno na poziomie władz samorządowych jak i biur turystycznych oraz linii lotniczych.