Kino polskie i jidysz w 20-leciu międzywojennym: Unia personalna

Muzeum Polin, fot. M. Starowieyska

Międzywojenna Warszawa była jednym z najważniejszych ośrodków produkcji kina w języku jidysz. Adresowane ono było do masowej publiczności od Odessy do Berlina, a także do diaspory w Stanach Zjednoczonych. Popularnością cieszył się musical Judeł gra na skrzypcach (1936) Józefa Greena i Jana Nowiny-Przybylskiego, doceniano walory artystyczne Dybuka Michała Waszyńskiego.

Jednocześnie ci sami twórcy – producenci (Aleksander Hertz, Józef Green, Leo Forbert), reżyserzy (Michał Waszyński, Aleksander Ford, Józef Lejtes, Konrad Tom, Leon Trystan, Henryk Szaro) i przedstawiciele innych zawodów filmowych – stanowili istotną siłę w polskim przemyśle filmowym tego okresu. Jakie były konsekwencje tej szczególnej unii personalnej, jej wpływ na dynamikę rozwoju obu kinematografii, i jakie pojawiły się napięcia w obrębie tego układu?

Muzeum Polin zaprasza 24 listopada o godz. 18 na wykład, który poprowadzi dr hab. Iwona Kurz – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2012 dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender.

Kolejne wykłady z cyklu Na pograniczu dwóch światów:
• 15 grudnia, Miasto podzielone i miejsca wspólne – dr Alina Molisak
• 19 stycznia 2017, Żydzi i psychoanaliza – prof. Paweł Dybel