Jidyszowy film Aleksandra Forda w cyfrowej wersji!

“Mir Kumen On” został nakręcony w 1936 i był materiałem propagandowym Bundu, który miał pomóc w zbiórce pieniędzy na cele organizacji. Jego reżyserem był Aleksander Ford. Dziś, dzięki współpracy kilku instytucji, udało się film poddać nowoczesnej obróbce i zaprezentować publiczności.

Francuski Lobster Films, niemiecka Deutsche Kinemathek, polska Filmoteka Narodowa, amerykański dystrybutor Kino Lorber oraz nowojorskie Museum of Modern Art wspólnie pracowały nad przygotowaniem cyfrowej, oczyszczonej wersji filmu. Po raz pierwszy został pokazany kilka tygodni temu w Nowym Jorku. W niedzielę widzowie zobaczą go ponownie.

Film trwa około godziny. Nakręcono go w sanatorium Medema w Miedzeszynie. To tam przyjeżdżały dzieci chorujące na gruźlicę.

Na początku filmu pokazano dzieci w mieście, otoczone przez biedę, złe warunki środowiskowe i choroby. Dzieci te wsiadają do pociągu i wyjeżdżają do sanatorium, gdzie czeka je niemal raj. Tu witane są małych pacjentów, którzy dobrze już poznali okolicę i swoją wiedzą chętnie się dzielą z nowo przybyłymi. Wkrótce wszystkie dzieci razem śpiewają lewicowe piosenki, biorą udział w lekcjach, uprawiają sporty, pracują w ogródku i przygotowują przedstawienia teatralne. Twórcy odnowionej wersji filmu informują, że wiele z nich wzięło później udział w powstaniu w getcie warszawskim.

Aleksander Ford, urodził się jako Mosze Lifszyc w Kijowie w 1908. Wykładał w łódzkiej Szkole Filmowej. Wśród jego uczniów byli m.in. Andrzej Wajda i Roman Polański. W 1968 Ford wyemigrował z Polski do Izraela. Później przeniósł się do RFN, Danii i USA. Poza Polską nie udawało mu się z sukcesem tworzyć nowych filmów. W 1980 popełnił samobójstwo.