Ustawa przeciwko egalitarnym modlitwom przy Ścianie Płaczu

Ortodoksyjna partia Szas złożyła projekt ustawy, zgodnie z którą jakiekolwiek nieortodoksyjne modlitwy przy Ścianie Zachodniej, zwanej w Polsce Ścianą Płaczu, w Jerozolimie nie będą możliwe.

Zgodnie z projektem, którego założenia ogłoszono w poniedziałek wieczorem, grzywna w wysokości 2500 dolarów lub półroczna kara więzienia miałyby dotyczyć osób biorących udział w egalitarnych modlitwach przy Ścianie Zachodniej oraz kobiet, które noszą talit lub tefilin.

Ustawa oddałaby całkowitą władzę nad Zachodnią Ścianą Naczelnemu Rabinatowi i sądom rabinicznym. Zabraniałaby “ceremonii, w tym religijnych, które nie odbywają się zgodnie z lokalnym zwyczajem i które obrażają uczucia religijne odwiedzających Święte miejsce”. Niedozwolone byłyby też wspólne modlitwy kobiet i mężczyzn. Kobiety nie mogłyby czytać Tory oraz dąć w szofar.

Uchwalenie nowego prawa storpedowałoby umowę dotyczącą egalitarnych modlitw przy Ścianie Zachodniej, wynegocjowaną przez przedstawicieli ruchów reformowanych, konserwatywnych, Women of the Wall, Agencji Żydowskiej i rządu Izraela.