Baza danych dawnych żydowskich nieruchomości

Światowa Organizacja Żydowskiej Restytucyjna (WJRO ) uruchomiła bazę danych dotyczącą nieruchomości warszawskich odebranych żydowskim właścicielom w czasie wojny i po niej.

Zgodnie z regulacjami prawnymi z 17 wrześnie 2016, ocaleni z Holokaustu oraz ich spadkobiercy, którym nie udało się odzyskać nieruchomości skonfiskowanych w ramach tzw. Dekretu Bieruta, mają sześć miesięcy na zawnioskowane o ich zwrot, od czasu, gdy informacje o nich zostaną opublikowane w gazetach przez władze stołeczne.

Jeżeli właściciele lub ich spadkobiercy nie uczynią tego w ciągu sześciu miesięcy, tracą prawo do swojej własności. Aby ułatwić próby odzyskania nieruchomości, WJRO stworzyła bazę danych zawierającą szereg dokumentów historycznych, którą można przeszukiwać znając adresy i nazwiska właścicieli.

W czerwcu władze stołeczne opublikowały listę 2613 adresów, ale be nazwisk właścicieli.

Baza WJRO łączy te dane ze spisem właścicieli z roku 1939/40 lub, gdy to nie było możliwe, ze spisem z 1930, jak również danymi hipotecznymi.

“Wiele z tych nieruchomości ma niemałą wartość” – mówią autorzy projektu. “Co ważniejsze, ten projekt umożliwia członkom rodzin sięgnięcie do przeszłości, a czasem do miejsc, w których kwitło kiedyś życie żydowskie. Wiek ocalałych skłania do tego, by zająć się tą sprawą dopóki są wśród nas. To próba ostatecznego uzyskania sprawiedliwości i współczucia dla ocalałych i ich rodzin.”