Antysemickie komentarze pod adresem studentów UW

Dziś zostało opublikowane oświadczenie studentek i studentów Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Poniżej publikujemy je w całości.

Warszawa, 20.12.2016 r.

Studentki i studenci
Historii i Kultury Żydów
Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

Oświadczenie ws. antysemickich komentarzy pod adresem studentek i studentów Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historycznym

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z nienawistnymi, antysemickimi i ksenofobicznymi komentarzami, które pojawiły się pod naszym adresem na stronie oficjalnej grupy zrzeszającej studentów, pracowników i absolwentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku, chcemy poinformować Pana o tej bulwersującej sprawie i wyrazić nasz sprzeciw wobec niej.

19 grudnia 2016 r., przy całkowitej bierności administratorów grupy z Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Historycznego UW, staliśmy się celem ataków opublikowanych przez studenta Historii, Konrada S., w komentarzach pod postem studenta Historii i Kultury Żydów, Mateusza Szczepaniaka, w którym zapraszał społeczność Instytutu na organizowane przez nas 20 grudnia br. spotkanie chanukowe z udziałem naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Podczas trwającej blisko 12 godzin obelżywej dyskusji padły między innymi oskarżenia o promowanie przez nas „zbrodniczej ideologii”, za jaką Pan Konrad S. uznaje judaizm, upowszechniano kłamstwa na temat Żydów, a także opinie, że dialog żydowsko-chrześcijański można sprowadzić jedynie do tego, aby „na płaszczyźnie ludzkiej być miłym”. W komentarzach pojawił się także wątek nawracania Żydów na chrześcijaństwo.

Konto Pana S. zostało ostatecznie zablokowane przez administratorów grupy, wówczas jednak została z niej wykluczona również ta część z nas, która starała się bronić dobrego imienia Judaistyki. Zapowiedź administratorów o przeprowadzeniu „czystki” poprzez całkowitą weryfikację członków grupy pod kątem ich statusu akademickiego wywołała powszechne oburzenie wśród wszystkich studentów Instytutu. Uważamy, że takie działania są krzywdzące dla członków Instytutu – studentów, pracowników i absolwentów – oraz kompromituje Instytut w środowisku akademickim.

Niestety zablokowanie po wielu godzinach konta Pana S. nie zakończyło bulwersującej sprawy. Równie obelżywe komentarze, tym razem spersonalizowane, skierowane bezpośrednio w naszym kierunku, pojawiły się na Twitterze na koncie należącym do Pana Konrada S..

Określenie studentów Judaistyki jako „bolszewików”, insynuowanie, że jesteśmy członkami jednej z lewicowych partii politycznych, czy wreszcie nazwanie nas „młodą żydokomuną”, uznajemy za niedopuszczalne.

Jesteśmy oburzeni, niezwykle poruszeni i nie zgadzamy się na akceptację lub ciche przyzwolenie Zarządu Samorządu Studentów na to, co się stało. Już wcześniej otrzymywaliśmy ze strony studentów Historii różne krzywdzące komentarze na nasz temat, często odczuwaliśmy wykluczenie ze społeczności Instytutu lub traktowanie nas jako studentów gorszej kategorii, lecz tym razem nie możemy milczeć. Tym bardziej, że było to działanie studenta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, którego studenci powinni być w naszej opinii nadzwyczaj wrażliwi na wszelkie przejawy ksenofobii, próby fałszowania przeszłości czy utrwalania niezwykle szkodliwych stereotypów. Powyższe oskarżenia przywołują nam na myśl najgorsze antysemickie hasła wygłaszane przez narodowo-radykalne ugrupowania na Uniwersytecie Warszawskim w drugiej połowie lat 30. XX wieku.

Niezwłocznie powiadomiliśmy o tej sprawie dr hab. Annę Michałowską-Mycielską, która następnie zawiadomiła dr. hab. Piotra Węcowskiego, Zastępcę Dyrektora ds. studenckich. Do niniejszego pisma dołączamy materiały dokumentujące dyskusje z udziałem Pana Konrada S..

 

Słowa te kierujemy do Pana nie tylko jako do Dyrektora Instytutu, lecz także współtwórcy Studiów Judaistycznych i nauczyciela akademickiego, który w przeszłości okazał nam wiele pomocy. Mamy nadzieję, że Dyrekcja Instytutu wyjaśni tę sprawę i wyciągnie konsekwencje wobec Pana Konrada S. oraz administratorów grupy na Facebooku, a my – studentki i studenci Historii i Kultury Żydów – znowu będziemy mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczności Instytutu Historycznego, który współtworzymy i którego jesteśmy częścią. Dziś czujemy się zastraszeni.

W obliczu tej bulwersującej sprawy chcielibyśmy także ponowić nasze zaproszenie na spotkanie chanukowe, które odbędzie się w Instytucie 20 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w sali nr 17.

Będziemy zaszczyceni Pana obecnością.

Z wyrazami szacunku

——

Do wiadomości:

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

dr August Grabski

dr Magdalena Kozłowska

dr Artur Markowski

dr Monika Polit

dr Marzena Zawanowska

mgr Regina Gromacka