Debata: życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa

II debata międzyreligijna “Budujmy mosty”. “Na granicy” – życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa.

Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja zapraszają 19 stycznia o godz. 19.30 na II debatę międzyreligijną z cyklu “Budujmy mosty”. Podczas debaty przedstawiciele trzech największych religii monoteistycznych porozmawiają o życiu i śmierci oraz wskażą jakie są podobieństwa i różnice między nimi. Co dla ich wyznawców oznaczają takie pojęcia jak „raj”, “piekło” czy „wieczność”. Nie zabraknie także odniesień do współczesnych problemów, takich jak terroryzm, wojna czy pozycja osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie.

Gośćmi będą:

dominikanin o. Paweł Gużyński,
imam Janusz Aleksandrowicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach,
rabin Dawid Szychowski z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

Wstęp wolny.