“Świadectwo z najciemniejszych kart naszej historii”

fot. Muzeum Auschwitz-Birkenau

Ukazało się polsko-angielskie sprawozdanie podsumowujące rok 2016 w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz. W swoim wstępie dyrektor dr Piotr M. A. Cywiński podkreślił, iż Auschwitz jest ponadczasowym uniwersalnym ostrzeżeniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

„W czasach, w których odradzają się populizmy, wzmacnia się nieufność i znieczulica względem potrzebujących, zanika zdolność reagowania na zło, na ludobójcze konflikty i śmierć, a także rośnie lęk przed wszystkim, co inne, powracają obrazy zorganizowanej ideologicznie nienawiści, pogardy, rasizmu i antysemityzmu” – czytamy. „Nigdy bardziej Europa i Świat nie potrzebowały jasnego świadectwa płynącego z najciemniejszych kart swojej własnej historii” – podkreślił dyrektor Cywiński.

Na 84 stronach polsko-angielskiego wydawnictwa znalazły się informacje o najważniejszych wydarzeniach minionego roku w Muzeum. Szczególne miejsce zajmują tu Światowe Dni Młodzieży oraz wizyta papieża Franciszka 29 lipca 2016 r. W ciągu dwunastu dni, na przełomie lipca i sierpnia 2016 r., ponad 155 tysięcy uczestników ŚDM przeszło przez tereny Auschwitz i Birkenau. Dla pielgrzymów spotkanie z autentyzmem poobozowej przestrzeni było niezwykłym doświadczeniem i lekcją historii, natomiast dla Muzeum było to największe organizacyjne i logistyczne wyzwanie w jego prawie siedemdziesięcioletniej historii.

POBIERZ PLIK PDF

W sprawozdaniu znaleźć można także m.in. analizę frekwencji w Miejscu Pamięci, które w ubiegłym roku odwiedziło ponad 2 miliony 53 tysiące osób. Ponad 70 procent z nich zostało oprowadzonych przez blisko 300 edukatorów w niemal 20 językach. Wiele uwagi poświęcono też programom edukacyjnym i działalności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

„Dziś i każdego następnego dnia – być może jak nigdy wcześniej – każdy z nas powinien przemyśleć swoją osobistą lekcję Auschwitz. Wszyscy potrzebujemy tego rytuału przejścia” – napisał Piotr Cywiński.

Inne poruszane w sprawozdaniu tematy to prowadzone w Miejscu Pamięci prace konserwatorskie oraz działania Fundacji Auschwitz-Birkenau, która zbiera fundusze na finansowanie tych prac, nowe wydawnictwa, kierunki prac badawczych, nowe i opracowywane wystawy, a także nowe obiekty w Archiwum i Zbiorach Muzeum. Istotnym elementem jest także sprawozdanie finansowe i lista darczyńców, którzy wsparli Muzeum. Tekstom towarzyszą fotografie prezentujące najważniejsze wydarzenia w Miejscu Pamięci, a także reprodukcje artefaktów oraz archiwalnych dokumentów.

Sprawozdanie ukazuje się na dwa dni przed 72. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.