Nowa fundacja w Krakowie

Migdal David to nowa fundacja, powołana przez Naczelnego Rabina Galicji, Edgara Glucka. 24 kwietnia członkowie powstającej fundacji spotkali się z władzami Krakowa.

“Fundacja Migdal David została powołana celem kultywowania tradycji religijnych przez społeczność żydowską, jak również dialogu międzykulturowego. Fundacja wybrała stołeczne miasto Kraków na swoją siedzibę ze względu na historyczne aspekty, którymi Kraków może się pochwalić i dynamiczny rozwój społeczności żydowskiej w tym pięknym mieście” – informuje w oświadczeniu rabin Gluck. “Jest nam niezmiernie miło widzieć z jakim profesjonalizmem oraz entuzjazmem podchodzi do naszych działań Urząd Miasta Krakowa wraz z prof. Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta, który to osobiście dba o mniejszości narodowe w Krakowie. Fundacja jako jeden z swoich pierwszych celów obrała renowacje obiektów religijnych”.