Seminarium podsumowujące badania nad życiem i twórczością Hirszenbergów

Zapraszamy na organizowane przez Żydowski Instytut Historyczny jednodniowe seminarium naukowe podsumowujące dotychczasowe badania nad życiem i twórczością Braci Hirszenbergów – malarzy Samuela i Leona oraz architekta i ilustratora Henryka.

Seminarium odbędzie się 25 maja 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wstęp wolny.

Seminarium jest organizowane na zakończenie wystawy „Bracia Hirszenbergowie — w poszukiwaniu ziemi obiecanej”, którą od 30 marca br. można zwiedzać w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Seminarium będzie podsumowaniem trzyletniego projektu badawczo – wystawienniczego poświęconego twórczości braci Hirszenbergów oraz ich wkładu w rozwój sztuki polskiej i międzynarodowej. Będzie otwartym polem do dyskusji, zostaną postawione pytania o recepcję twórczości Samuela i Henryka w sztuce izraelskiej, jak również o miejsce ich twórczości w kontekście sztuki awangardowej. Postaramy się odpowiedzieć na pytania czy Samuel Hirszenberg, którego twórczość znamy najlepiej, był malarzem nowoczesnym, co oznacza żydowska sztuka awangardowa i czy udało się artystom zrealizować swoje idee.