Spotkanie Kaczyńskiego z przedstawicielami społeczności żydowskiej

Fot. @MrJonnyDaniels/Twitter

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w środę w Warszawie z przedstawicielami środowisk żydowskich w Polsce. Trwające ponad półtorej godziny spotkanie dotyczyło m.in. relacji polsko-żydowskich, w tym listu skierowanego do prezesa PiS przez Lesława Piszewskiego, przewodniczącego Zarządu Gmin Wyznaniowych Żydowskich, oraz Annę Chipczyńską, prezeskę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

– Prezes Kaczyński był listem bardzo zaskoczony – oświadczył Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. – Szczególnie porównaniem obecnej sytuacji politycznej do niesławnego roku 1968. Wielu członków mojej rodziny ucierpiało od ustrojowego antysemityzmu tamtych czasów i potrafię zauważyć różnicę pomiędzy tamtymi czasami, a dniem obecnym. W czasie rozmowy miałem także okazję zapoznać lidera PiSu z działalnością organizacji, którą reprezentuję. To było naprawdę dobre spotkanie.

W rozmowie wzięli również udział rabini Szalom Stambler i Eliezer Gurary ze społeczności chasydzkiej Chabad-Lubawicz. Obecny był również Jonny Daniels z Fundacji From the Depths.

– Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Prezes Kaczyński był szczególnie zainteresowany życiem religijnym polskich Żydów oraz naszymi planami na przyszłość. Sam też wiele mówił o wielowiekowych relacjach polsko-żydowskich. Mówił o polskich Żydach, którzy odegrali ważną rolę w historii Polski i o części z nich słyszałem po raz pierwszy. Mam nadzieję, że takie spotkania będą się powtarzać – powiedział rabin Stambler.

Sygnatariusze listu nie byli obecni na spotkaniu.