AJC przeciwko amerykańskiemu nacjonaliście na seminarium z okazji polskiego Święta Niepodległości

Richard B. Spencer, fot. Vas Panagiotopoulos - https://www.flickr.com/photos/vas/30910084580/, CC BY 2.0,

Agnieszka Markiewicz, dyrektor AJC Central Europe, wystosowała apel w sprawie obecności Richarda B. Spencera na seminarium organizowanym przez Kongres Narodowo-Społeczny w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Poniżej publikujemy jego treść.

Nienawiść, którą głosi Spencer i jego zwolennicy, to zagrożenie dla wszystkich, którym bliskie są wartości praw człowieka i demokracji

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy, że napawające słuszną dumą wydarzenie, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, stwarza okazję do promowania się przez organizacje nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe, w swej publicznej aktywności często nawołujące do nienawiści na tle rasowym i światopoglądowym. Z tym większym zaniepokojeniem dowiadujemy się o planowanym udziale Richarda B. Spencera w seminarium mającym towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości. Taka informacja udostępniona została na profilu społecznościowym organizatora – Kongresu Narodowo-Społecznego. Patronem medialnym seminarium ma być m.in. skrajnie nacjonalistyczne pismo „Szturm”.

Kim jest Richard B. Spencer?

Richard B. Spencer, supernacjonalista, przywódca skrajnej, neonazistowskiej prawicy w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie publicznie głosił hasła skrajnie antysemickie i rasistowskie. Był również obecny w Charlottesville w czasie tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Heather Heyer. Richard B. Spencer był także współorganizatorem zaplanowanej na październik 2014 r. konferencji poświęconej przyszłości „białej” Europy, która miała się odbyć w Budapeszcie. Decyzją węgierskiego ministra spraw wewnętrznych zgoda na organizację konferencji została cofnięta, a sam Spencer został zatrzymany i po kilku dniach aresztu deportowany z terytorium Węgier.

Spencer i jego zwolennicy to zagrożenie

Poglądy Spencera uderzają nie tylko w społeczność żydowską czy inne grupy mniejszościowe. Nienawiść, którą głosi Spencer i jego zwolennicy, to zagrożenie dla wszystkich, którym bliskie są wartości praw człowieka i demokracji. Wzywamy organizatorów, by wykreślili jego nazwisko z listy uczestników planowanego seminarium, a władze do wsparcia tego wezwania. W pełni świadomi tego, że rozpowszechniane przez Spencera poglądy stoją w jawnej sprzeczności z wartościami, na straży których stoi polskie prawo, uważamy za konieczne, aby kompetentne władze wysłały jasny, mocny sygnał, że zaangażowanie w działalność Richarda B. Spencera jest nieakceptowalne. Z pewnością obchody Święta Niepodległości są najgorszą z możliwych okazji, przy jakich postać ta powinna się pojawiać.

American Jewish Committee (AJC) od wielu lat wspiera Polskę i inne kraje regionu jako ważny podmiot w relacjach transatlantyckich i stawia jako przykład przemian demokratycznych, które w roku 1989 zainicjowała „Solidarność”. Wspieraliśmy dążenia Polski do członkostwa w NATO. Angażowaliśmy się w rozwój dialogu polsko-żydowskiego i czynimy to dziś.

Wraz z otwarciem nowego biura AJC Central Europe w Warszawie mamy nadzieję umacniać relacje polsko-amerykańskie oraz wartości, na jakich są one zbudowane.

Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office