Kampania crowdfundingowa – tłumaczenie książki “In szotn fun Treblinke” z jidysz na polski

Naoczny świadek zagłady małego miasteczka, położonego na wschód od Warszawy, po wojnie spisał swoje wspomnienia dokumentujące ostatnie dni żydowskiej społeczności Sokołowa Podlaskiego. Simcha Polakiewicz, bo o nim mowa, posługiwał się językiem jidysz, a publikację “In szotn fun Treblinke” wydano w 1957 r. Teraz pojawiła się szansa na jej przetłumaczenie na język polski – tak, aby wszyscy mogli poznać historię życia “w cieniu Treblinki”.

Fundacja Gszarim, która w ubiegłym roku przetłumaczyła książkę Pereca Granatsztejna “Sokołów – moje zniszczone miasteczko”, rozpoczęła zbiórkę w Internecie. Aby przetłumaczyć całą książkę potrzeba jeszcze 5000 zł. Jeśli się uda, każdy otrzyma dostęp do tłumaczenia zupełnie za darmo. Tak, jak w przypadku ubiegłorocznego projektu, zostanie ono zamieszczone online (sokolow.jewish.pl).

Simcha Polakiewicz pochodził ze Sterdyni. W czasie wojny znalazł się w getcie w Sokołowie Podlaskim. Trafił do obozu w Treblince. Następnie ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie. Jego książka dokumentuje ostatnie dni żydowskiej społeczności Sokołowa. Jako naoczny świadek, autor opisuje powstanie getta, życie w getcie (takie aspekty jak szmugiel, pomoc medyczna, tyfus, Judenrat i inne) oraz ostatnią drogę do Treblinki poprzedzoną likwidacją getta. Autor opisał w niej nie tylko wojenne dzieje miasta, ale dwa rozdziały poświęcił obozom w Treblince. Rozdział „Treblinka numer 1” mówi o obozie pracy utworzonym w pobliżu żwirowni, gdzie kierowano Żydów i Polaków, którzy postępowali wbrew okupacyjnym nakazom. Rozdział „Treblinka numer 2” opisuje natomiast obóz zagłady zlokalizowany w pobliżu pierwszego obozu, w którym to Niemcy wymordowali prawie milion Żydów. Na miejscu obu obozów nie pozostało zbyt wiele materialnych śladów ich funkcjonowania, dlatego ta publikacja może pomóc w utrwaleniu i rozpowszechnieniu tej historii.

Zbiórka prowadzona jest na stronie https://pomagam.pl/Sokolow/

Patronat nad zbiórką objęły: Centrum Kultury Jidysz, JCC Kraków, Midrasz, Jewish.pl