Arcybiskup Grzegorz Ryś nowym członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau

Posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, czerwiec 2016, fot. Bartosz Bartyzel

Arcybiskup Grzegorz Ryś – aktualnie metropolita łódzki, a wcześniej biskup pomocniczy krakowski – od lat zaangażowany jest w działania na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Był członkiem istniejącej do 2018 r. Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP.

Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana w 2009 r. z inicjatywy profesora Władysława Bartoszewskiego.

Dzięki zaangażowaniu 38 państw, kilku miast i wielu darczyńców prywatnych Fundacja Auschwitz-Birkenau buduje i zarządza Kapitałem Wieczystym, z którego dochód przeznaczany jest na finansowanie prac konserwatorskich w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zabezpieczenie trwałego finansowania tych działań wymaga zgromadzenia 176 milionów euro, które inwestowane są zgodnie z zasadą „bezpieczeństwo przed zyskiem”.

Więcej informacji na: fundacja.auschwitz.org

Fundacją kierują dr Piotr M. A. Cywiński jako Prezes Zarządu oraz Wojciech Soczewica jako Dyrektor Generalny.

Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau nadzoruje działalność Fundacji. Pozostali członkowie Rady to:

Marek Zając (przewodniczący)
Eleonora Bergman
Marcin Barcz
Piotr Kadlčik
Serge Klarsfeld
Edward Kosakowski
Paweł Machcewicz
Zbigniew Nosowski
Jürgen Rüttgers
Józef Wancer
Henryk Wujec.