MKiDN odmówiło finansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło dalszego finansowania pisma “Zagłada Żydów” wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Może to oznaczać poważne problemy z wydaniem pisma, co powoduje oburzenie środowiska naukowego oraz czytelników.

W ramach Programu MKiDN “Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma” przyznano dotacje dla najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Niespodziewanie w listopadzie 2012 roku Ministerstwo zmieniło zasady przyznawania dotacji. Celem programu nie ma być już wspieranie “czasopism o profilu społeczno-politycznym, religijnym, narodowościowym, naukowym czy historycznym.”

Najwyższe dotacje w tym roku otrzymały m.in.: miesięcznik “Arteon” (115 000 zł), czasopismo “Kino”, “Zeszyty Literackie” (po 110 000 zł), “Przegląd Polityczny”, “Krytyka Polityczna” (po 100 000 zł).

Zmieniając zasady pod koniec roku Ministerstwo praktycznie uniemożliwiło szukanie dotacji w innych miejscach. Pismo “Zagłada Żydów” było przez MKiDN nieprzerwanie dotowane przez osiem lat istnienia i uzyskiwało wysokie noty ekspertów. Nie ma też wątpliwości, że jego wydawanie wiąże się z realizacją misji dotyczącej dziedzictwa narodowego.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów złożyło do Ministerstwa dwa wnioski – na wydanie kolejnego numeru “Zagłady Żydów” oraz “Holocaust Studies and Materials”. Oba nie zostały odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych, z czego można wnioskować, że wpisywały się w priorytet wyznaczony przez Ministerstwo.

– Dotychczas dotacje MKiDN stanowiły istotną część budżetu pisma – wyjaśnia Jakub Petelewicz z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. – Było to w zależności od roku od 34 % do 62 % kosztów numeru. W roku bieżącym występowaliśmy o 75 000 zł na numer 2013 “Zagłady Żydów” oraz o 59 500 zł na numer “Holocaust Studies and Materials”.

“Zagłada Żydów” to jedyne pismo w Polsce zajmujące się problematyką Holokaustu. Ta tematyka pojawia się również w periodykach wydawanych przez muzea w Auschwitz i Majdanku, ale w kontekście dotyczącym jedynie dawnych obozów. – Takich pism na świecie jest kilka, główne to “Holocaust and Genocide Studies” wydawane przez USHMM, czy w Izraelu “Yad Vashem Studies” oraz DAPIM i “Yalkut Moreshet”. Ze wszystkimi współpracujemy, wymieniając się artykułami, tłumacząc i przedrukowując je nawzajem – mówi Jakub Petelewicz.

Minister Bogdan Zdrojewski powiedział nam, że sprawdzi tę sprawę. Centrum Badań nad Zagładą Żydów złożyło odwołanie od decyzji Ministerstwa.

Katarzyna Markusz